Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
   

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

- складова заг. культури сусп-ва, спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелект, здібностей людини з метою гар-мон. формування її особистості. Є важливим засобом підтримання здорового способу життя, фіз. та духов, розвитку населення, соціальної та труд, активності людей, задоволення їх моральних і естет, запитів, життєво важливої потреби взаєм, спілкування тощо. Гр-ни мають право займатися Ф. к. і спортом незалежно від походження, соціального і майн. стану, рас. і нац. належності, статі, освіти, роду і характеру занять тощо. Д-ва надає необхідну допомогу, пільги та гарантії окр. категоріям гр-н, у т. ч. інвалідам, для реалізації ними своїх прав у галузі Ф. к. Вона також має створювати належні умови для підготовки наук, та викладацьких кадрів, розвитку досліджень у цій галузі та стимулює впровадження їх у сусп. практику.

Сферами впровадження Ф. к. є вироб., навч.-вих. та соціально-побутова сфери, а осн. напрямами — фізкультурно-оздоровча діяльність, фіз. виховання та розвиток масового фізкультурно-спортивного руху. Фізкультурний рух в Україні спирається на різнобічну діяльність фізкультурно-спортивних громадських орг-цій (колективи Ф. к. на підприємствах і в установах, добровільні спортивні т-ва, федерації, клуби тощо), які взаємодіють з уповноваженими держ. органами, профспілками, ін. об'єднаннями гр-н, суб'єктами підприємництва, відповід. міжнар. організаціями. Правове регулювання відносин у сфері Ф. к. здійснюється на основі Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (1994), ін. нормат.-прав. актів, відповід. міжнар. угод та статутами (регламентами) нац. і міжнар. спорт, організацій (федерацій). Цим зак-вом визначаються: засади кадрового, орг., матеріально-тех., наук.-метод., мед., інформ. забезпечення Ф. к.; розробка та реалізація держ. програм розвитку Ф. к. і спорту в Україні; функції і компетенція уповноважених органів держ. управління та самоврядування у цій галузі; дотримання правил охорони здоров'я гр-н при проведенні занять Ф. к. та спорт, заходів; юрид. відповідальність за порушення зак-ва про Ф. к. та ін. соціальні, прав., екон. і орг. основи Ф. к.

В. П. Нагребельний. В. П. Самохвалов.

 

Схожі за змістом слова та фрази