Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow розр-росі arrow РОЗУМОВА ТА ФІЗИЧНА ПРАЦЯ
   

РОЗУМОВА ТА ФІЗИЧНА ПРАЦЯ

— два історичні види суспільної праці, що склалися на основі відокремлення духовного виробництва від виробництва матеріального. Суспільний поділ праці, що виник на певному ступені розвитку суспільства, виявляється у відокремленні Р. та ф. п. й закріпленні кожного з цих видів за різними сусп. групами. В класово антагоністич. суспільстві Р. та ф. п. виступають як соціальні протилежності, оскільки розумова праця стає, як правило, привілеєм пануючого класу, а фізична — долею експлуатованих. Ця протилежність між Р. та ф. п. поглиблюється в умовах капіталізму, особливо монополістичного, для якого характерні паразитизм верхівки пануючого класу і виникнення численної соціальної групи людей, професійно зайнятих розумовою працею,— інтелігенції, яка посідає в бурж. суспільстві своєрідне місце. З одного боку, її працю використовує буржуазія для одержання максимального прибутку, з другого,— інтереси інтелігенції збігаються з інтересами пролетаріату і селянства, оскільки розумова праця стає об'єктом капіталістичної експлуатації.

В результаті перемоги соціалізму, ліквідації експлуатації людини людиною соціальна протилежність між Р. та ф. п. зникає, оскільки наслідки обох видів праці є надбанням усього народу, але істотні відмінності між ними зберігаються (див. Подолання істотних відмінностей між розумовою і фізичною працею). В ході комуністичного будівництва, тісного товариського співробітництва всіх трудящих зазначені відмінності неухильно долаються. На основі створення матеріально-технічної бази комунізму, здійснення науково-технічної революції, вдосконалення соціалістичних суспільних відносин відбувається зближення характеру і змісту Р. та ф. п. За комунізму Р. та ф. п. органічно поєднуватимуться у виробн. діяльності всіх працівників, особа досягне всебічного розвитку.

Ю. І. Ширяев.

 

Схожі за змістом слова та фрази