Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кирк-кіне arrow КІНЕТИКА ФІЗИЧНА
   

КІНЕТИКА ФІЗИЧНА

— розділ теоретичної фізики, який вивчає процеси, що виникають у системах, виведених з термодинамічної рівноваги внаслідок дії зовн. сил. До К. ф. відносять термодинаміку нерівноважних процесів, розділ кінетичної теорії газів — теорію явищ переносу, а також заг. статистичну теорію нерівноважних процесів. У К. ф. застосовують два способи опису процесів. Феноменологічний спосіб грунтується на припущенні, що в досить малих областях нерівноважної системи (яка містить ще багато частинок) рівновага встановлюється дуже швидко. Процес же встановлення рівноваги в системі в цілому полягає у вирівнюванні т. з. інтенсивних параметрів φk (т-ри Т, густини р, електр. потенціалу φ і т. д.) цих областей внаслідок існування потоків jk (теплоти іQ частинок jn, заряду je і т. д.), зумовлених наявністю термодинамічних сил — градієнтів інтенсивних параметрів. У разі малих градієнтів потоки є лінійними функціями термодинамічних сил:

Кінетика фізична - leksika.com.ua

кінетичні коеф., які мають бути визначені з досліду. Кінетичними коеф., зокрема, є коеф. електропровідності σ, дифузії D, теплопровідності μ, які визначають потоки: ie = — σ∆φ; in = — D∆n, n — концентрація частинок; iQ = — μ∆T. Для анізотропних середовищ (див. Анізотропія) кінетичні коеф. є тензорами. Швидкість переходу системи до рівноважного стану визначається швидкістю зростання ентропії S. Якщо

Кінетика фізична - leksika.com.ua

то матриця кінетичного коеф. задовольняє співвідношення, встановлене Л. Онсагером: Ljk = Lkj. Густини рk величин, які переносяться потоками jk, зв'язані з ними рівняннями збереження

Кінетика фізична - leksika.com.ua

Крім того, термодинаміка дає можливість зв'язати рk і φk. Формули для потоків, рівняння збереження, а також зв'язок рк з ф„ становлять повну систему рівнянь для описування нерівноважних процесів. Мікроскопічний спосі6 застосовують для обгрунтування феноменологічного методу, а також для побудови методів розрахунку величин Lkj. При цьому еволюція системи описується послідовністю рівнянь для функцій розподілу Fs (х1,х2,…, хi,.....,хs, t), де xi — сукупність координат й імпульсів ї-ї частинки: s = 1, 2,..., N. За малий проміжок часу встановлення локальної рівноваги система приходить у такий стан, коли вищі функції F2, F3, ... можуть бути визначені через першу F1, для якої справджується рівняння

Кінетика фізична - leksika.com.ua

Де А [x1, F1] — функціонал від F1. Знайшовши F1 (х1, t), можна обчислити потоки за формулою

Кінетика фізична - leksika.com.ua

де u — швидкість потоку, і, отже, визначити Lkj. Основи К. ф. заклав у 19 ст. Л. Больцман. Значний внесок у розвиток К. ф. зробили рад. вчені М. М. Боголюбов, О. І. Ахієзер, С. В. Пелетмінський та ін.

Літ.: Гуревич Л. Э. Основы физической кинетики. Л. — М., 1940; Боголюбов Н. Н. Проблемы динамической теории в статистической физике. М,— Л., 1946; Боголюбов М. М. Лекції " квантової статистики. К., 1949; Ахиезер А. И., Пелетминский С. В. Методы статистической физики. М., 1977; Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов. Пер. с нем. М., 1967.

К. Б. Толпиго.

 

Схожі за змістом слова та фрази