Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow отр-оя arrow ОХОРОНА ПРАЦІ
   

ОХОРОНА ПРАЦІ

— в СРСР система соціально-екон., правових, тех., гігієнічних та організаційних держ. і громадських заходів, що забезпечують безпеку, охорону здоров'я і працездатність людини в процесі праці. Осн. положення в галузі О. п. визначено Конституцією СРСР (ст. 21, 42), конституціями союзних (ст. 21, 40 Конституції УРСР) і авт. республік, Основами законодавства Союзу PCP і союзних республік про працю та труд. законодавством союзних республік (в УРСР — ст. 153—173 КЗпП). Норми О. п. містяться й в ін. нормативних актах (правилах внутр. трудового розпорядку, правилах техніки безпеки та ін.). Забезпечення здорових і безпечних умов праці покладається на адміністрацію підприємств і орг-цій, яка повинна впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, забезпечувати сан.-гіг. умови, що запобігають виникненню професійних хвороб працівників, проводити інструктаж щодо безпечних прийомів роботи, вчасно і правильно провадити розслідування і облік нещасних випадків на виробництві, організовувати попередні мед. огляди, виконувати спец. правила О. п. жінок і молоді, видавати спец. одяг та ін. засоби індивідуального захисту тощо. Основні напрями економічного і соціального розвитку СРСР на 1981—1985 роки і на період до 1990 року, затверджені XXVI з'їздом KПPC, передбачають здійснення глибоких пepeтворень у найважливішій сфері життєдіяльності людей — у праці, поліпшення і полегшення її умов. Орг.-тех. і сан.-оздоровчі заходи поліпшення умов праці, запобігання нещасним випадкам і захворюванням, сан.-побутове забезпечення працюючих на підприємстві визначено номенклатурою заходів по О. п., затвердженою Постановою ВЦРПС від 31.ІІІ 1980 і погодженою з ЦСУ і М-вом фінансів СРСР. Вона є основою для підготовки комплексного плану поліпшення умов праці, О. п. та сан.-оздоровчих заходів, відповідного розділу колективного, договору. Нагляд і контроль за додержанням правил по О. п. здійснюють профспілки, підпорядковані їм тех. і правова інспекції праці, а також спец. уповноважені на те держ. органи та інспекції, напр., Держгірничтехнагляд, Держенергонагляд, Держсаннагляд (ст. 104 Основ і 259 КЗпП УРСР). Заг. нагляд за додержанням норм О. п. покладено на Прокуратуру СРСР. Службові особи, винні в порушенні правил О. п., в невиконанні зобов'язань за колективними договорами і угодами по О. п., підлягають дисциплінарній, матеріальній, адм. або кримінальній відповідальності (ст. 133—135 КК УРСР).

Літ.: Лановенко 1. П. Боротьба із злочинами проти трудових прав і безпеки виробництва. К., 1972; Ле-сенко Г. В. Организация безопасности труда на производстве. К., 1977; Советский закон и гражданин. ч. 2. К.. 1980.

І. С. Александров.

 

Схожі за змістом слова та фрази