Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА ОХОРОНА
   

ДЕРЖАВНА ОХОРОНА

- система орг.-правових, режимних, операт.-розшукових, інж.-тех. та ін. заходів, які здійснюються спеціально уповноваженими держ. органами з метою забезпечення норм, функціонування органів держ. влади України, безпеки посад, осіб та об'єктів, визначених зак-вом. Д. о. здійснюється щодо BP України, KM України, КС України, ВС України. Забезпечення безпеки Президента України, а також членів його сім'ї, які проживають разом з ним або супроводжують його, здійснюється у місцях його пост, і тимчас. перебування; після припинення повноважень Президента України Д. о. забезпечується йому довічно, якщо тільки він не усунений з поста шляхом імпічменту.

Д. о. забезпечується таким посад, особам (у місцях пост, і тимчас. перебування): Голові BP України, Прем'єр-міністрові України, Голові КС України, Голові ВС України, першому заст. Голови BP України, першому віце-прем'єр-міністрові України, Ген. прокурору України. Протягом строку повноважень цих посад, осіб під охороною перебувають члени їх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх. Д. о. здійснюється щодо гр-н, зареєстрованих кандидатами у президенти України, — на період передвиб. кампанії і виборів, а також щодо глав іноз. держав, парламентів та урядів і членів їх сімей; керівників міжнар. організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території. В разі наявності загрози життю чи здоров'ю Д. о. може здійснюватися щодо нар. депутатів України, членів KM України, керівників центр, органів викон. влади, які не є членами KM України, суддів КС України, голови BP і голови уряду АР Крим. Рішення про доцільність Д. о. щодо зазначених посадових осіб приймає Президент України. Охоронювані особи зобов'язані сприяти органам Д. о. у виконанні покладених на них завдань. Вони мають право на: одержання інформації про заходи забезпечення їх безпеки; надання згоди щодо кандидатур осіб, які безпосередньо забезпечують їх особисту охорону; тимчас. відмову у письм. формі від особистої охорони і взяття на себе повної відповідальності за можливі негат. наслідки цієї дії.

До об'єктів, які забезпечуються Д. о., належать: будинки, де працюють BP, Президент,

КМ, КС і ВС України; споруди і спеціальні трансп. засоби, що перебувають у їх користуванні, ін. місця пост, і тимчас. перебування осіб, які охороняються відповідно до закону, а також важливі держ. об'єкти і прилеглі до них території і акваторії, визначені Президентом України.

Д. о. здійснюється Управлінням державної охорони України — правоохоронним органом спец, призначення. Його осн. функції: Д. о. органів держ. влади України; забезпечення безпеки посад, осіб, визначених законом, за місцем їх перебування як на тер. України, так і за її межами; забезпечення безпеки членів сімей посад, осіб, визначених законом, які проживають разом з ними або супроводжують їх; запобігання протиправним зазіханням на посад, осіб і членів їх сімей та об'єкти, щодо яких здійснюється Д. о., їх виявлення та припинення; охорона об'єктів, які визначаються законом; забезпечення безпечної експлуатації трансп. засобів, призначених для посад, осіб.

Управління держ. охорони підпорядковане Президентові України та підконтрольне BP України; в межах своїх повноважень на підставі й на виконання законів та ін. нормативно-правових актів воно видає накази, організовує і контролює їх виконання. Начальник Управління призначається на посаду і звільняється з неї Президентом України. Кадри Управління складаються з військовослужбовців, прийнятих на військ, службу за контрактом або за призовом, та працівників, які уклали з ним труд, договір. На військовослужбовців Управління держ. охорони поширюється Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» (1992). Обов'язки та права, соціальний і правовий захист, а також компенсації і виплати у разі каліцтва або загибелі військовослужбовців Управління держ. охорони і гр-н, залучених до здійснення Д. о., та заподіяння шкоди їх майну визначаються: Конституцією України (ст. 17); Законами України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (1998), «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (1991), ін. законод. актами. МВС України, Держ. комітет у справах охорони держ. кордону України, СБУ, ін. центр, органи викон. влади в межах своєї компетенції та у взаємодії з Управлінням держ. охорони беруть участь у здійсненні Д. о. Контроль за діяльністю Управління держ. охорони здійснюють BP України, Президент України, Рахункова палата відповідно до їх повноважень, визначених чинним законодавством.

Є. Я. Кравець

 

Схожі за змістом слова та фрази