Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСКАРЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНЕ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
   

ОСКАРЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНЕ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

- одна з форм оскарження суд. вироків, ухвал і постанов місц. судів, які ще не набули закон, сили. Конституцією України передбачено забезпечення апеляц. оскарження рішень суду як одну з осн. засад судочинства (ст. 129). Апеляція (апеляц. скарга) — єдиний законний привід для перевірки законності й обгрунтованості рішень місц. судів судами апеляц. інстанції, якими, згідно зі ст. 356 КПК України, є апеляційний суд АР Крим, апеляц. суди обл астей, міст Києва і Севастополя — щодо рішень районних (міських) і міжрайонних (окружних) судів, а також військові апеляц. суди регіонів і ВМС —щодо рішень військ, судів гарнізонів. Апеляц. суд не має права без апеляц. скарги розглядати правильність винесеного місц. судом рішення. Тому в разі відмови особи, яка подала апеляцію, від своїх вимог і за відсутності апеляцій ін. учасників суд. розгляду апеляц. суд виносить ухвалу про закриття апеляційного провадження (ст. 364 КПК). Згідно зі ст. 347 апеляція може бути подана: на вироки місц. судів, які ще не набули закон, сили; на постанови місц. судів про застосування чи незастосування примус, заходів виховного і мед. характеру; на ухвали (постанови) місц. судів про закриття справи або направлення справи на додаткове розслідування; на окр. ухвали (постанови) місц. судів. Відповідно до ст. 348 подати апеляцію мають право такі учасники кримінального процесу: 1) засуджений, його законний представник і захисник — у частині, що стосується інтересів засудженого; 2) виправданий, його законний представник і захисник — у частині мотивів і підстав виправдання; 3) закон, представник, захисник неповнолітнього та сам неповнолітній, щодо якого застосовано примусовий захід виховного характеру, — у частині, що стосується інтересів неповнолітнього; 4) законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру, 5) обвинувачений, щодо якого справу закрито, його закон.

представник і захисник — у частині мотивів і підстав закриття справи; 6) обвинувачений, щодо якого справу направлено на дод. розслідування, його закон, представник і захисник — у частині мотивів і підстав направлення справи на дод. розслідування; 7) цив. відповідач або його представник — у частині, що стосується вирішення позову; 8) прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, а також прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, — у межах обвинувачення, що підтримував прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції; 9) потерпілий і його представник — у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції; 10) цив. позивач або його представник — у частині, що стосується вирішення позову; 11) особа, щодо якої винесено окр. ухвалу (постанову) суду; 12) ін. особи у випадках, передбачених К.ПК. В апеляції зазначаються: назва суду, якому адресується апеляція; особа, що подає апеляцію; вирок, ухвала чи постанова, на які подається апеляція, і назва суду, який їх постановив; вказівка на те, в чому полягає незаконність вироку, ухвали, постанови, та доводи на її обгрунтування; прохання особи, яка подає апеляцію; перелік док-тів, які додаються до апеляції. Апеляція прокурора чи захисника, в якій обґрунтовується необхідність зміни чи скасування вироку, ухвали, постанови, повинна містити посилання на відповідні аркуші справи (ст. 350). У разі невиконання особою, яка подала апеляцію, цих вимог або неповідомлення судом першої інстанції про надходження апеляції учасникам суд. розгляду, інтересів яких стосується подана апеляція, головуючий своєю постановою залишає апеляцію без руху і повідомляє про необхідність виконання зазначених вимог закону протягом 7 діб з моменту одержання повідомлення. Постанова оскарженню не підлягає. Якщо у визначений постановою строк ці вимоги не будуть виконані, то апеляція постановою головуючого визнається такою, що не підлягає розгляду. Постанову може бути оскаржено до суду апеляц. інстанції, який має право своєю ухвалою визнати апеляцію такою, що підлягає розгляду (ст. 352).

За заг. правилом апеляція подається через суд, який постановив вирок, ухвалу чи постанову, протягом 15 діб з моменту їх проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, — в той же строк з моменту вручення йому копії вироку. До апеляції прокурора і захисника додається стільки її копій, щоб їх можна було вручити всім учасникам суд. розгляду, інтересів яких стосується апеляція. У разі подання апеляції у зазнач, строк безпосередньо до суду апеляц. інстанції він надсилає її до суду першої інстанції для виконання вимог закону щодо змісту апеляції та повідомлення про неї осіб, інтересів яких вона стосується. Протягом строку, встановленого законом для подання апеляції, справа ніким не може бути витребувана із суду. Протягом цього строку суд зобов'язаний надати сторонам за їх клопотанням можливість ознайомитися з мат-лами справи (ст. 349).

Водночас закон передбачає певні особливості в поданні апеляції на деякі постанови судді, які виносяться за результатами розгляду подань слідчого і прокурора. Вони полягають, зокрема, в тому, що апеляція подається протягом З днів з дня винесення відповід. постанови судді й безпосередньо до апеляц. суду. Йдеться про: постанову судді про відмову в задоволенні скарги заінтерес. особи на постанову органу дізнання чи слідчого про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування (ст. 525); постанову судці про обрання або про відмову в обранні щодо підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, яка може бути оскаржена підозрюваним, обвинуваченим, його захисником чи закон, представником, прокурором (ст. 1652); постанову судді місцевого суду про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою або про відмову в його продовженні (ст. 1653); постанову судді про відмову в проведенні обшуку, яка може бути оскаржена прокурором (ст. 177); постанову судді про направлення або про відмову в направленні обвинуваченого на стаціонарну суд.-мед. або суд.-психіатр, експертизу, яка оскаржується прокурором, обвинуваченим, його захисником чи закон, представником (ст. 205). Подання апеляції не зупиняє виконання зазначених постанов судці. Апеляції розглядаються не пізніше як через 3 доби після їх надходження до апеляц. суду. Для розгляду цих апеляцій відповідні мат-ли невідкладно витребовуються апеляц. судом (ст. 382). У разі надходження апеляції суд першої інстанції повідомляє про це особам, які за законом (ст. 348) мають право подати апеляцію та інтересів яких стосується апеляція, шляхом надсилання письм. повідомлення та поміщення оголошення на дошці оголошень суду. Ці особи протягом 5 діб від часу поміщення оголошення мають право одержати в суді копію апеляції або ознайомитися з нею в суді. Під час вручення копії або ознайомлення з апеляцією їм роз'яснюється право протягом 5 діб від цього часу подати свої заперечення на апеляцію. Засудженому, якого тримають під вартою, повідомлення про надходження апеляції та її копія вручаються через нач. відповідної установи. Одночасно йому роз'яснюється право протягом 5 діб від часу вручення цих док-тів подати свої заперечення на апеляцію. Заперечення на апеляцію додаються до справи або передаються безпосередньо до суду апеляц. інстанції (ст. 351).

Закон (ст. 355) передбачає також можливість доповнення, зміни і відкликання апеляції особою, яка її подала, а також подання заперечень на апеляцію ін. учасника суд. розгляду аж до початку розгляду справи в апеляц. суді. При цьому забороняється вносити до апеляції зміни, які тягнуть за собою погіршення становища засудженого або виправданого за межами строків на апеляц. оскарження. Захисник засудженого чи виправданого може відкликати свою апеляцію тільки за згодою підзахисного і його закон, представника. Захисник, який вступив до справи в апеляц. провадженні, може змінити чи доповнити апеляцію захисника, що брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, за згодою засудженого чи виправданого та їх закон, представників. Засуджений або виправданий мають право відкликати свою апеляцію, а також апеляцію свого захисника, за винятком випадків, коли участь захисника у справі є обов'язковою (ст. 45). Апеляція представника потерпілого може бути відкликана ним лише за згодою потерпілого, а також самим потерпілим. Згідно зі ст. 365 вирок, ухвала чи постанова суду перевіряються апеляц. судом у межах апеляції. Проте, якщо розгляд дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, стосовно яких апеляції не надійшли, апеляц. суд зобов'язаний прийняти таке рішення. За результатами розгляду апеляції апеляц. суд може залишити оскаржен е суд. рішення без змін, внести до нього зміни, скасувати його і закрити справу чи повернути справу на новий суд. розгляд або на дод. розслідування, постановити свій вирок чи постанову, скасувавши вирок чи постанову місц. суду (ст. 366).

М. І. Сірий, В. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази