Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО СУКУПНИЙ РІЧНИЙ ДОХОД
   

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО СУКУПНИЙ РІЧНИЙ ДОХОД

- звітний док-т про сукупний річний доход гр-н як за місцем осн. роботи, так і з усіх ін. джерел упродовж року, який вони повинні щорічно подавати до органу державної податкової служби. Заповнюється гр-нином самостійно і подається після закінчення календ, року до 1 березня наст, року у податкову інспекцію за місцем його проживання. Гр-ни, що отримували доходи протягом року тільки за місцем осн. роботи, декларацію подавати не повинні. Гр-ни, які займаються підприєм. діяльністю не як юрид. особи, а також іноз. гр-ни та особи без громадянства, які мають пост, місце проживання в Україні, після закінчення календ, року подають декларацію до податкової інспекції за місцем пост, проживання або за місцем діяльності до 1 лютого наст, року, в якій зазначають заг. суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний рік. Неподання гр-нином Д. про с. р. д. вважається приховуванням доходів. Порядок оподаткування регулюється декретом KM України «Про прибутковий податок з громадян» від 26.XII 1992 (з наст, змінами та доповненнями).

Декларація повинна містити інформацію про суму сукуп. доходу, одержаного гр-нином як за місцем осн. роботи, так і з усіх ін. джерел. Особи, які одержують доходи не за місцем осн. роботи, а також ті, що здійснюють підприєм. діяльність без створення юрид. особи (крім платників фіксованого податку), та іноз. гр-ни зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язаних з одержанням цих доходів. Форма і порядок обліку встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Існує механізм перевірки декларацій, поданих гр-нами. Підприємства, установи, організації та фіз. особи — суб'єкти підприєм. діяльності, які провадять виплату доходів гр-нам не за осн. місцем роботи або гр-нам, що здійснюють підприєм. діяльність без створення юрид. особи, зобов'язані не пізніше ніж через ЗО днів після виплати надіслати органу держ. податкової служби за місцем проживання гр-нина відомості про виплачені суми доходів та суми утриманого з них податку за формою, встановленою Державною податковою адміністрацією України. Ця інформація використовується для обчислення сукупної річної суми податку. Гр-ни, винні у несвоєчасному поданні декларації чи у включенні до неї перекр учених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку, притягаються органами податкової служби до адм. відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н відповідно до Закону «Про державну податкову службу в Україні» (1990), викладеному у ред. від 24.ХІІ 1993

(3 наст. змінами та доп.).

?. В. Воротіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази