Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow черно-член arrow ЧИСТИЙ ДОХОД СУСПІЛЬСТВА
   

ЧИСТИЙ ДОХОД СУСПІЛЬСТВА

— частина національного доходу, що являє собою вартість додаткового продукту. За капіталізму Ч. д. с. є реалізованою додатковою вартістю. В процесі розподілу він виступає у формі прибутку, ренти, процента, присвоюється експлуататорськими класами і використовується з метою посилення експлуатації трудящих. За соціалізму Ч. д. с. відповідно до двох форм власності складається з чистого доходу держ. і колг.-кооп. секторів. Ч. д. с, створений у держ. секторі, в грош. формі виступає у вигляді прибутку об'єднань (підприємств), податку з обороту і внесків на соціальне страхування. Особливістю колг.-кооп. сектора і радгоспів є те, що тут Ч. д. с. набуває як грошової, так і натуральної форм. Перша являє собою прибуток, друга йде на внутрігосп. споживання (корми, насіння, молодняк тварин для відгодівлі, страхові натуральні фонди). Це зумовлено особливостями с.-г. виробництва.

В процесі розподілу, перерозподілу і використання Ч. д. с. за допомогою фінансово-кредитного механізму і цін поділяється на централізовану і децентралізовану частини. Централізована частина включає платежі держ. об'єднань (підприємств) з прибутку (плата за фонди, рентні платежі, внески вільного лишку прибутку, сплата процентів за кредит), податок з обороту, внески на соціальне страхування, що надходять безпосередньо в розпорядження держави. Колг. і кооп. підприємства беруть участь у формуванні централізованого Ч. д. с. шляхом сплати прибуткового податку залежно від рівня рентабельності г-ва і через страхові внески. Централізований чистий доход використовують на фінансування сусп. виробн. і невиробничої сфери, формування суспільних фондів споживання, створення резервних фондів. Частину Ч. д. с.і яка залишається в розпорядженні держ. і колг.-кооп. підприємств (див. Чистий доход підприємства), використовують децентралізовано на фінансування капітальних вкладень, тех. вдосконалення виробництва, збільшення неподільних фондів колгоспів, приріст оборотних засобів, сплату процентів за кредит, утворення фондів економічного стимулювання. Таким чином, Ч. д. с. є джерелом розширеного відтворення, а також використовується для фінансування освіти, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, управління, оборони країни та ін. сусп. потреб.

Літ.: Кучкин П. Е., Морозов Н. Н. Чистый доход социалистического общества. М., 1974; Аллахвердян Д. А. Финансово-кредитный механизм развитого социализма. М., 1976.

В. К. Черняк.

 

Схожі за змістом слова та фрази