Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow судо-сусл arrow СУКУПНИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ
   

СУКУПНИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ

— сума матеріальних благ, вироблених у суспільстві за певний період часу (звичайно за рік). С. с. п. розрізняють за його натуральною та вартісною формами. Як сукупність споживних вартостей він поділяється на дві частини — на засоби виробництва і предмети споживання. Кожна з цих частин відіграє певну роль у процесі відтворення: засоби виробн. використовуються для відновлення спожитих матеріальних засобів і розширення виробн., предмети споживання — для задоволення невиробничих потреб. За вартістю С. с. п. поділяють на фонд заміщення, який включає вартість спожитих засобів виробн., і ново-створену вартість, або національний доход, що складається з фонду нагромадження і фонду споживання. Створюваний у первинних госп. ланках С. с. п. виступає у формі валового сусп. продукту та у формі кінцевого суспільного продукту. Валовий сусп. продукт містить повторний рахунок: вироби і матеріали, виготовлені на одних підприємствах, використовують потім на інших, вони входять у вартість продукції підприємства. Повторний рахунок дає можливість характеризувати структуру сусп. виробництва, обсяг виробничих зв'язків. Найбільш повно динаміку сусп. Виробн. характеризує кінцевий суспільний продукт, який являє собою валовий сусп. продукт, звільнений від повторного рахунку. Вирішальну роль у зростанні С. с. п. відіграє підвищення продуктивності праці на основі впровадження у виробн. досягнень науково-технічного прогресу. Особливості виробн., темпи й характер використання С. с. п. визначаються панівним у суспільстві способом виробництва. Капіталістичні виробничі відносини, загострюючи суперечності між виробн. і споживанням, спричинюють порушення умов реалізації С. с. п., що проявляється в економічних кризах. В умовах соціалізму наперед визначають сусп. призначення різних частин С. с. п. і планомірно забезпечують нормальні умови його реалізації. Це, однак, не виключає виникнення деяких труднощів, пов'язаних з наявністю окремих невідповідностей і диспропорцій у нар. г-ві (див. Пропорції суспільного виробництва). В процесі розробки нар.-госп. планів найважливішою частиною балансу народного господарства СРСР є баланс сукупного Сусп. продукту.

В. К. Черняк.

 

Схожі за змістом слова та фрази