Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
   

РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

- офіц. док-т, що містить дані про результати госп.-фін. діяльності підприємства, організації, установи, т-ва, об'єднання, банку тощо. Складається в обсязі та за формами, встановленими М-вом фінансів України та Держ. к-том статистики України за календ, рік, що минув. Його підготовка і затвердження є одним з видів екон. і орг. роботи суб'єкта госп. або управлін. діяльності. Обсяг та форми Р. ф. з. для комерц. банків встановлює НБУ відповідно до Законів «Про Національний банк України» (1999) і «Про банки і банківську діяльність» (2000). До винесення Р. ф. з. на затвердження заг. зборів акціонерів (пайовиків) банку він повинен пройти аудит, перевірку спец, аудит, організацією та ревіз. комісією банку і має бути опублікований у пресі. Вимоги до Р. ф. з., порядок його підготовки, розгляду, затвердження та подання визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» (1999) та ін. актами госп., фін., банк, зак-ва. Див. також Звітність, Фінансова звітність.

Літ.: Коробов М. Я. Фін.-екон. аналіз діяльності підприємств. К., 2002.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази