Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХОД
   

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХОД

- частина вартості сукупного сусп. продукту, що залишається після заміщення (відшкодування) матеріальних витрат, спожитих у процесі в-ва: предметів праці й засобів праці (в розмірі їх амортизації). Є одним з узагальнюючих показників результатів сусп. праці за певний період часу (як правило, рік) і заново створеною за цей період вартістю. Н. д. втілює у собі затрачену живу працю у сфері матеріального в-ва, чисту продукцію всіх його галузей, підсумковий показник розвитку нац. г-ва та екон. можливостей країни. Як і сукупний сусп. продукт, він створюється лише у сфері матеріального в-ва. За натурально-речовою формою Н. д. складається з усієї маси (обсягу) вироблених за рік предметів споживання і тієї частини вироб. засобів, що їх використовують для розширення в-ва та задоволення ін. сусп. потреб. Н. д. обчислюється як різниця між обсягом сукупного сусп. продукту і обсягом матеріальних затрат по всіх галузях в-ва у фактично діючих і порівн. цінах. Його ще можна визначити як суму всіх доходів за рік у вигляді зарплати, пром. і торг, прибутку, відсотків на вкладені капітали тощо. Обсяг Н. д. розраховується у поточ. цінах і може бути визначений різними методами, зокрема виробничим, розподільним, кінцевого використання. Вироб. методом Н. д. розраховується у стадії його в-ва: по кожній з галузей матеріального в-ва з валової продукції вираховують вартість матеріальних вироб. витрат і одержують чисту продукцію. Цей метод є основним при визначенні Н. д. і найбільш повно забезпечений стат. інформацією.

Розподільним методом визначають величину Н. д. на стадії первинного його розподілу в усіх галузях матеріального в-ва й обчислюють як суму первин, доходів фіз. та юрид. осіб. Методом кінцевого використання Н. д. визначають як суму кінцевих доходів галузей матеріального в-ва невироб. сфери (держ. управління, культура, освіта, медицина тощо) і населення, що використана на споживання і нагромадження, тобто без врахування відшкодування витрат і зовнішньоекон. сальдо. Екон.-прав, значення Н. д. полягає у тому, що він є джерелом доходів і добробуту всіх соціальних груп нас. країни і водночас відображає рівень розвитку д-ви, її реальний політ, та екон. суверенітет.

Літ: Пруссова Л. Г. Основы рыноч. экономики. К., 1993; Селезнев В. В. Основы рыноч. экономики Украины. К., 1999.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази