Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУКУПНИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ
   

СУКУПНИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ

- сума матеріальних благ, вироблених за певний період (як правило, за рік) в усіх галузях сусп. в-ва (пром-сть, с. г., буд-во, торгівля, громад, харчування та ін.), де є вироб. процес і створюються матеріальні цінності. В екон. науці й практиці, а також у зак-ві його називають валовим внутрішнім продуктом (ВВП). За вартістю С. с. п. складається з двох частин. Перша з них є вартістю спожитих у процесі в-ва матеріальних засобів (фонд відшкодування), створених уречевленою (минулою) працею. Друга втілює у собі живу працю, що створює нову вартість, або нац. дохід. Новостворена вартість поділяється на фонд споживання та фонд нагромадження. Останній використовується на розширення і вдосконалення в-ва, збільшення невироб. фондів соціально-культур. призначення та створення держ. резервів. За натурально-речовою формою С. с. п. є сукупністю засобів в-ва і предметів споживання.

У зак-ві України С. с. п. як екон. категорія є визначальним чинником при встановленні гранич. межі бюдж. фінансування окремих сфер діяльності (наука, освіта, культура, оборона тощо). Напр., Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1991) передбачено, що д-ва забезпечує бюдж. фінансування наукової та н.-т. діяльності не менше 1,7 % валового внутр. продукту.

Літ.: Родіонова І. Ф. Макроекономіка та екон. політика. К., 2002.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази