Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРЕДСТАВНИК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
   

ПРЕДСТАВНИК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

— особа, уповноважена за законом або за дорученням учасника кримінального процесу (потерпілого, цив. позивана чи цив. відповідача) представляти в крим. справі його законні інтереси. П. у к. п. потерпілого, цив. позивача і цив. відповідача можуть бути адвокати, близькі родичі, законні представники, а також ін. гр-ни за постановою особи, яка проводить дізнання, слідчого, судді або за ухвалою суду. Якщо цив. позивачем чи цив. відповідачем є підприємство, установа або організація, то П. у к. п. їх інтересів можуть бути спеціально уповноважені ними на те особи (ст. 52 КПК України).

Не може бути П. у к. п. потерпілого, цив. позивача чи цив. відповідача особа, яка: брала участь у даній справі як слідчий або особа, що провадила дізнання, прокурор, суддя, секретар суд. засідання, експерт, спеціаліст, захисник; допитувалась або підлягає допиту як свідок; є родичем кого-небудь зі складу суду або обвинувача. Адвокат не може брати участі у справі як представник і тоді, коли він у цій справі подає або раніше подавав юрид. допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або коли він брав участь у справі як перекладач чи понятий, а також коли в розслідуванні або розгляді справи бере участь посад, особа, з якою адвокат перебуває у родин, стосунках. При наявності цих обставин особа повинна відмовитися від виконання обов'язків П. у к. п. потерпілого, цив. позивача чи цив. відповідача в даній справі. На цих же підставах вона може бути усунена від участі у справі органом дізнання, слідчим, прокурором, суддею або судом (ст. 63 КПК).

П. у к. п. є учасником процесу і користується процес, правами особи, інтереси якої він представляє. Представник потерпілого користується також правами потерпілого, за винятком його невід'єм. права давати показання (ст. 49), і може брати участь у процесі поряд з потерпілим. П. у к. п. має право: подавати докази; заявляти клопотання; знайомитися з усіма мат-лами справи (П. у к. п. цив. відповідача — лише з мат-лами, що стосуються цив. позову) з моменту закінчення досуд. слідства, а у справах, в яких досуд. слідство не провадилося, — після призначення справи до суд. розгляду; брати участь у розгляді; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, суду і судді, який одноособово розглядає справу. П. у к. п. потерпілого має право підтримувати обвинувачення у справах приват, обвинувачення (ч. 1 ст. 27), брати участь у суд. дебатах в ін. справах. П. у к. п. цив. позивача і цив. відповідача мають право брати участь у суд. дебатах у всіх справах, а також оскаржити вирок або ухвалу суду чи постанову судді в частині цив. позову, а за наявності відповід. підстав — право на забезпечення їхньої безпеки. Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобов'язані роз'яснити П. у к. п. потерпілого, цив. позивача і цив. відповідача їх процес, права і забезпечити можливість здійснення цих прав (ст. 53). Представники потерпілого, цив. позивача і цив. відповідача не можуть бути допитані як свідки про обставини, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків представника (ст. 69). Вони також не мають права використовувати свої повноваження на шкоду особам, інтереси яких представляють.

В. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази