Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТРАХОВИЙ ФОНД
   

СТРАХОВИЙ ФОНД

(франц. fond - дно, основа, суть, від лат. fundus — дно, основа, земля, гол. елемент) — орган, що здійснює керівництво і управління окр. видами страхування, проводить збір та акумуляцію відповід. коштів, забезпечує фінансування страх, виплат і здійснює ін. функції щодо страх, діяльності. Є некомерц. самовряд. організацією, яка діє на підставі статуту. Управління С. ф. здійснює правління та викон. дирекція. Правління затверджує док-ти щодо регламентації внутр. діяльності фонду, проекти річних бюджетів фонду та звіти про їх виконання, порядок використання коштів з окр. видатків бюджету фонду. Правління С. ф. також створює резерви коштів для забезпечення виплат і надання соціальних послуг застрахованим, визначає кадрову політику та виконує ін. функції відповідно до статуту. Викон. дирекція С. ф. забезпечує реалізацію рішень правління і підконтрольна та підзвітна йому. Окр. видом Фонду є цільові С. ф., котрі відповідно до ст. 14 Основ зак-ва України про загальнообов'язкове держ. соціальне страхування (якщо інше не передбачено Законами України) не можуть займатися ін. діяльністю, крім тієї, для якої їх утворено, та використовувати свої кошти на цілі, не пов'язані з цією діяльністю. Кошти цільових С. ф., як правило, не включаються до складу Держ. бюджету України.

Прав, статус і порядок діяльності С. ф. визначаються нормами цив., фін., госп. і страхового зак-ва, а також статут, док-тами.

Літ.: Фін. право. К., 1999; Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страх, справа. К., 2002.

Е. С. Дмитренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази