Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
   

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ

- плата за страхування у формі страхового внеску або страхової премії, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування. Вноситься страхувальниками лише у грош. одиниці України, а страхувальника-ми-нерезидентами — в іноземній вільно конвертованій валюті або в грош. одиниці України у випадках, передбачених зак-вом України про страхування. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про страхування» (1996, в ред. 2001) несплата страхувальником С. п. у встановлені договором строки є підставою для припинення дії договору страхування та втрати його чинності. Несплата страхувальником першого (або чергового) С. п. за письм. вимогою страховика протягом 10 роб. днів від дня пред'явлення йому такої вимоги є підставою для дострокового припинення дії договору страхування.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому С. п. за період, що залишився до закін. дії договору, з відрахуванням нормат. витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, факт, виплат страхових сум та страх, відшкодування, здійснених за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника зумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним С. п. повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальникові повертаються повністю сплачені ним С. п. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому С. п. за період, що залишився до закін. дії договору, з вирахуванням нормат. витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страх, тарифу, факт, виплат страх, сум та страх, відшкодування, здійснених за цим договором страхування. У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страхувальнику викупна сума повертається. Правовідносини щодо здійснення С. п. за договорами страхування регулюються Законом України «Про страхування», ш. нормат.-прав. актами, що містять норми про С. п., а також правилами і договорами страхування.

Літ.: Фін. право. К., 1999; Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страх, справа. К., 2002.

Е. С. Дмитренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази