Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТРАХОВИЙ РИЗИК
   

СТРАХОВИЙ РИЗИК

(франц. risque, італ. rischo — ризик, небезпека, від пізньолат. risiсаrе — огинати виступ) — 1) ймовірна подія або сукупність подій, на випадок якої проводиться страхування; 2) конкр. об'єкт страхування або вид відповідальності; 3) розподіл між страховиком і страхувальником несприятливих екон. наслідків у разі настання страхового випадку.

Осн. ознаками С. р. є ймовірність та випадковість його настання. Страхується той ризик, за яким можна оцінити ймовірність страх, випадку, визначити розмір збитку і обчислити ціну страх, послуги та можливу частку страх, відшкодування. Ймовірність страх, випадку, можливий збиток від нього, а також обсяг можливої відповідальності страховика за договорами відображають ступінь С. р. До критеріїв, які дають змогу визначити ризик як страховий, належать такі: ризик можливий; ризик має випадковий характер; настання страх, випадку не залежить від волі страхувальника або ін. заінтересованої особи; настання страх, події невідоме в часі й просторі тощо. Перелік С. р. міститься у правилах страхування.

У разі здійснення страхувальником заходів, що зменшили С. p., за його заявою страховик зобов'язаний переукласти зі страхувальником договір страхування (п. 5 ст. 20 Закону «Про страхування», 1996, в ред. 2001). Страхувальник зобов'язаний при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки С. p., і надалі інформувати його про будь-яку зміну С. р. (п. 2 ст. 21 Закону «Про страхування»).

Літ.: Сушко В. А. Страхование. М., 1999; Страхування. К., 2002; Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страх, справа. К., 2002.

Е. С. Дмитренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази