Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ
   

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ

— упорядкований масив док-тів, призначених для потреб оборони України, проведення буд. (відбудовних) чи авар, робіт, а також для збереження культур, спадщини і прийнятих на держ. облік та довгострокове зберігання суб'єктами держ. системи страх, фонду документації. С. ф. д. У. становлять док-ти, необхідні для: організації в-ва оборон., мобілізац. і госп. призначення; проведення авар.-рят. та авар.-відновлювальних робіт під час ліквідації надзв. ситуацій та в особливий період; відбудови об'єктів систем життєзабезпечення населення і трансп. зв'язків; збереження док-тів на об'єкти культур, спадщини. С. ф. д. У. формується підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, спец, установами страх, фонду документації, які є суб'єктами держ. системи страх, фонду документації. С. ф. д. У. становлять галузевий та регіон, (обласний) страх, фонди документації. Док-ти, які здаються на збереження суб'єктам держ. системи страх, фонду документації, реєструються і заносяться до Держ. реєстру док-тів С. ф. д. У., ведення якого покладається на Держ. департамент страх, фонду документації М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи. Порядок ведення, формування, використання документації С. ф. д. У. встановлюється положеннями, нормат.-прав. актами та держ. стандартами України.

Створення та функціонування держ. системи страх, фонду документації, формування, ведення та використання С. ф. д. У. покладаються на суб'єктів держ. системи страх, фонду документації, до складу яких входять: центр, орган викон. влади з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи; Держ. департамент страх, фонду документації; м-ва, ін. центр, та місц. органи викон. влади і органи місц. самоврядування; н.-д. і спец, установи, підприємства та організації, підпорядковані Держ. департаменту страх, фонду документації; підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, які формують і використовують С. ф. д. У. Прав, засади функціонування системи держ. страх, фонду документації визначені Законом України «Про страховий фонд документації України» (2001). Даним законом передбачаються осн. завдання і повноваження суб'єктів страх, фонду документації, визначені об'єкти відносин, що виникають у цій сфері, порядок формування, ведення та використання С. ф. д. У., права та обов'язки постачальників і користувачів С. ф. д. У. тощо. Ведення страх, фонду документації передбачає забезпечення відповідності док-тів, які надходять від постачальників до С. ф. д. У., оригіналу діючої документації, їх зберігання, у т. ч. архівне, або анулювання. Використання док-тів, що знаходяться на зберіганні в С. ф. д. У., здійснюється на таких підставах: в умовах особливого періоду — згідно з мобілізац. планами; під час надзв. ситуацій — на запити відповід. органів викон. влади та органів місц. самоврядування, а в мир. час — також і на запити юрид. осіб — постачальників док-тів. Контроль за формуванням і веденням С. ф. д. У. здійснює Держ. тех. інспекція Держ. департаменту страх, фонду документації, яка діє на підставі Положення, затв. КМ України. Порушення зак-ва України про С. ф. д. У. тягне за собою відповідальність, встановлену чинним зак-вом.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази