Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТРАХОВИЙ АГЕНТ
   

СТРАХОВИЙ АГЕНТ

[від лат. - діючий, чинний] — посередник (фіз. або юрид. особа), за допомогою якого страховики здійснюють страх, діяльність. Діє за певну винагороду від імені та на підставі доручення одного або більше страховиків щодо рекламування, консультування, пропонування страхувальникам страх, послуг та проведення роботи, пов'язаної з підготовкою, укладенням та виконанням договорів страхування, у т. ч. оформлення всіх необхід. док-тів для своєчас. виплати страхових сум або страх, відшкодування, а також здійснення цих виплат. Є уповноваженим представником страховика і здійснює свою діяльність на підставі письм. агентської угоди, в якій визначаються права та обов'язки сторін щодо порядку укладення, обслуговування та виконання договорів страхування, порядок внесення страхових платежів, умови здійснення взаєморозрахунків між ними, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов зазначеної угоди та ін. умови за згодою сторін. Винагорода С. а. нараховується у відсотках або фіксованих сумах залежно від кількості укладених страх, договорів, заг. страх, суми, обсягу надходжень страх, платежів. Якщо договір страхування укладається за посередництвом С. а., суб'єкти правовідносин у сфері страхування відповідно до п. 2 пост. КМ України «Про порядок провадження діяльності страховими посередниками» (від 18.ХІІ 1996) повинні дотримуватися таких вимог: С. а., який отримує страх, платежі від страхувальників, зобов'язаний перерахувати ці кошти на рахунок страховика протягом двох роб. днів після отримання відповід. страх, платежів, а також оформити договір страхування не пізніше одного роб. дня від моменту отримання страх, платежу; С. а. зобов'язаний щодекадно подавати страховику відомості про укладені договори страхування та розміри отриманих платежів. У разі несвоєчас. перерахування С. а. страх, платежів або порушення ним строку оформлення договорів страхування без поваж, причин страховик зобов'язаний зупинити дію агент, угоди не менш як на 3 місяці. Прав, статус та порядок діяльності С. а. визначаються Законом України «Про страхування» (19 96, в ред. 2001), пост. КМ України «Про порядок провадження діяльності страховими посередниками», ін. нормат.-прав. актами, а також конкр. агент, угодами.

Літ.: Сушко В. А. Страхование. М., 1999; Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страх, справа. К., 2002.

Е. С. Дмитренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази