Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБМАН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
   

ОБМАН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

- спосіб вираження волі, пов'язаний з формуванням такої волі сторін у право чинах (договорах), коли одна сторона нав'язує свою волю іншій через умисне створення хибного уявлення про предмет або ін. суттєві обставини правочину в цієї сторони. О. у ц. п. є обов'язково навмисним вчинком одного учасника, який викликає невірну, спотворену уяву в ін. учасника правочину про цей правочин та його елементи, включаючи мету і мотиви, які впливають на формування волі одуреного учасника. О. у ц. п. не може бути вчинений з необережності, а лише умисно.

Оскільки тільки дійсна воля може служити підставою для виникнення передбачених правочином (договором) прав і обов'язків, то волевиявлення, якщо воно їй не відповідає, призводить до визнання правочину недійсним. Якщо одна із сторін правочину (договору) навмисно ввела ін. сторону в оману щодо обставин її здійснення, такий правочин згідно зі ст. 57 ЦивК України визнається судом недійсним. Недобросовісність сторони може виявлятися як в активних діях (сповіщення невірних або брехливих відомостей), так і в бездіяльності (напр., у замовчуванні недоліків речі). Правочин, укладений під впливом обману, є недійсним тому, що виражена зовні, здавалося б, бездоганна внутр. воля сформувалася під впливом обставин, які спотворюють справжню волю особи. Такий правочин хоч і спрямований на встановлення, зміну або припинення цив. прав та обов'язків, проте не призводить до цих юрид. наслідків через невідповідність учинених дій вимогам закону. Укладений під впливом обману правочин належить до розряду заперечних, які вважаються недійсними лише в тому випадку, коли вони за заявою однієї із сторін або ін. заінтересованої особи визнані такими судом.

Прав, наслідки недійсності правочину полягають в одностор. реституції, в силу якої потерпілий відновлюється у первин, положенні.

Літ.: Гражд. право Украины, ч. 1. X., 1996; Покровский И. А. Осн. проблемы гражд. права. М., 1998; Цив. право України, кн. 1. К„ 1999.

Я. М. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази