Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНАЛЬНА МІЛІЦІЯ
   

КРИМІНАЛЬНА МІЛІЦІЯ

- структурний підрозділ міліції. Діє в системі органів Міністерства внутрішніх справ України. До її складу входять операт.-розшукові, операт.-тех. та ін. підрозділи, діяльність яких спрямована на запобігання тяжким злочинам, їх припинення і розкриття, розшук осіб, які ухиляються від органів дізнання, слідства і суду, відбування покарання, пропали безвісти, та ін. осіб у випадках, передбачених зак-вом. Це — Гол. управління (управління, відділи, відділення) карного розшуку; Гол. управління (управління, відділи, відділення, групи) Держ. служби б-би з екон. злочинністю; Нац. центральне бюро Інтерполу в Україні на правах Гол. управління МВС (відділення, групи); управління (відділи) б-би з незакон. обігом наркотиків; управління (відділи) крим. міліції у справах неповнолітніх; підрозділи (карного розшуку, б-би з екон. злочинами та К. м. у справах неповнолітніх), органів внутр. справ, підпорядкованих Відділу спец, міліції МВС; підрозділи (карного розшуку, б-би із злочинними посяганнями на вантажі); Держ. служби б-би з екон. злочинністю та б-би з незакон. обігом наркотиків органів внутр. справ на тр-ті, а також підрозділи, які виконують спец, завдання зазначених вище служб. Відповідно до Закону України «Про міліцію» (1990), осн. завданнями К. м. є: участь у межах своєї компетенції у розробці та реалізації держ. програм б-би зі злочинністю, аналіз і прогнозування розвитку криміноген. ситуації в Україні в цілому та в окр. регіонах; захист прав і свобод гр-н, інтересів сусп-ва і д-ви від протиправних посягань; запобігання тяжким злочинам, їх припинення та розкриття, ведення операт.-розшукової роботи; встановлення та викриття осіб, які готують або скоїли тяжкі злочини, а також злочини, не віднесені зак-вом до цієї категорії, але скоєні кваліфіковано із застосуванням вогнеп. чи хол. зброї або групою осіб; розшук злочинців та осіб, які пропали безвісти; захист усіх форм власності від злочин, посягань; викриття тяжких злочинів у сфері економіки та запобігання їм; б-ба з незакон. обігом наркот. засобів; запобігання правопорушенням неповнолітніх, виявлення, припинення та розкриття злочинів, вчинених неповнолітніми; взаємодія з ін. службами МВС України, заінтересованими м-вами, відомствами, громад, орг-ціями, а також правоохор. органами зарубіжних країн і міжнар. організаціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю. У межах своїх повноважень К. м. координує діяльність правоохор. органів України у боротьбі зі злочинністю, яка має транснац. характер або виходить за межі країни.

Осн. функції К. м.: забезпечення у межах своїх повноважень реалізації держ. програм б-би зі злочинністю; здійснення операт.-розшукових заходів, провадження дізнання у справах про тяжкі злочини, розслідування яких законом покладено на органи внутр. справ; забезпечення розкриття тяжких злочинів, насамперед учинених злочин, групами, а також протиправних дій, які мають міжрегіон. характер, у т. ч. пов'язаних з незакон. обігом зброї, боєприпасів, вибухових і радіоакт. речовин, з наркобізнесом, викраденням та угоном автотрансп. засобів тощо; забезпечення безперервного спостереження за станом операт. обстановки у сфері економіки України; вжиття заходів щодо запобігання та викриття тяжких екон. злочинів, зокрема у кред.-фін. і банк, системах та сферах приватизації і зовнішньоекон. діяльності, у паливно-енергет. комплексі тощо; вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням неповнолітніх, виявлення, припинення та розкриття злочинів, учинених неповнолітніми, виявлення та викриття дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію, займаються виготовленням та розповсюдженням у підлітковому середовищі порноф. продукції, видань, що пропагують насильство, жорстокість та сексуальну розпусту; розшук неповнолітніх, які залишили сім'ї, навч.-виховні заклади (стали на шлях бродяжництва) або спец, установи для неповнолітніх; вжиття заходів щодо виявлення, викриття та знешкодження організованих злочин, угруповань у взаємодії зі спец, підрозділами б-би з організованою злочинністю; організація та проведення розшуку гр-н у випадках, передбачених зак-вом та міжнар. угодами; розроблення відомчих нормат. актів, інформ. аналітичних док-тів, метод, рекомендацій, оглядів з питань діяльності крим. міліції; забезпечення проведення операт.-розшукових спец, заходів, використання досягнень науки і техніки у виявленні, дослідженні та використанні слідів і речових доказів у розкритті злочинів; взаємодія з підрозділами прокуратури, СБУ, м-вами, відомствами, громад, орг-ціями. ЗМІ, а також (у межах своєї компетенції) з підрозділами К. м. (поліції) зарубіж. країн у розкритті злочинів, розшуку і затриманні злочинців; сприяння представникам компет. органів зарубіж. держав, які прибули в Україну для здійснення операт.-розшукових та ін. заходів, пов'язаних із б-бою зі злочинністю. К. м. має право на: одержання в установленому зак-вом порядку від міністерств і відомств, ін. органів викон. влади, підприємств, установ і організацій відомостей, необхідних для виконання покладених на К. м. завдань; залучення вищих закладів освіти, ін. установ, а також окр. учених і висококваліфікованих фахівців, у т. ч. практиків для розв'язання актуальних проблем б-би зі злочинністю, проведення консультацій і експертиз; співпрацю у сфері б-би зі злочинністю та в питаннях, віднесених до компетенції К. м., з відповідними органами ін. держав; проведення заходів щодо виконання завдань операт. -розшукової діяльності. К. м. України очолює заст. міністра внутр. справ — начальник крим. міліції МВС України, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням міністра внутр. справ України.

В. О. Глушков.

 

Схожі за змістом слова та фрази