Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРАНСПОРТНА МІЛІЦІЯ
   

ТРАНСПОРТНА МІЛІЦІЯ

- система органів та підрозділів міліції України, діяльність яких спрямована на забезпечення громад, порядку і громад, безпеки, на б-бу зі злочинністю на залізнич., повітр. та вод. (морському і річковому) транспорті. Прав, засади їх діяльності встановлені Законом «Про міліцію» (1990, з наст, змінами і доп.), за яким Т. м. входить до структури МВС України.

Гол. завдання Т. м.: охорона громад, порядку на об'єктах обслуговування; забезпечення на тр-ті пож. безпеки; б-ба зі злочинністю та ін. правопорушеннями на об'єктах тр-ту, їх попередження, припинення і розкриття; забезпечення збереження вантажів, що перевозяться; охорона різних форм власності, прав та закон, інтересів гр-н, підприємств, організацій і установ тр-ту від злочин, посягань та ін. антигромад. дій; надання допомоги для безперебійної та безпеч. роботи тр-ту, безпеки руху потягів, мор., річк. і повітр. суден.

Осн. функції Т. м.: забезпечення у межах своїх повноважень реалізації держ. програм б-би зі злочинністю; здійснення операт.-розшук. заходів; провадження дізнання у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на органи внутр. справ; розкриття тяжких та ін. злочинів екон. і загально-крим. спрямованості, скоєних на об'єктах тр-ту (залізничного, повітряного, водного); виявлення, викриття та знешкодження організованих злочинних угруповань у взаємодії зі спецпідрозділами з б-би з організ. злочинністю; вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням неповнолітніх, виявлення, припинення та розкриття злочинів, учинених неповнолітніми, виявлення та викриття дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та ін.; забезпечення та охорона громад, порядку на об'єктах обслуговування; розроблення відомчих нормат. актів, інформ.-аналіт. документів, метод, рекомендацій, оглядів з питань діяльності Т. м.; забезпечення проведення операт.-розшук. спец, заходів; використання досягнень науки і техніки у виявленні та дослідженні слідів і речових доказів у розкритті злочинів; взаємодії! з правоохоронними органами, прокуратурою, судами, м-вами, відомствами, громад, організаціями, ЗМІ, а також (у межах своєї компетенції) з підрозділами міліції (поліції) зарубіжних країн у розкритті злочинів, попередженні правопорушень, забезпеченні громад, безпеки. Права та обов'язки працівників трансп. підрозділів, як і міліції взагалі, визначені Законами України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність» (1992), «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (1993). Усі підрозділи (відділи, відділення, лінійні пункти) вод. та повітряної міліції у регіонах підпорядковані відповідним гол. управлінням та управлінням МВС, на території яких вони розміщені. Аналогічні підрозділи на залізницях підпорядковані управлінням МВС на Донецькій, Львівській, Одеській, Південній, Південно-Західній та Придніпровській залізницях. Функції організації та контролю за діяльністю Т. м. у регіонах покладено на Головний штаб МВС України та його структурні підрозділи за напрямами діяльності.

К. Л. Федоров, С. С. Маневич.

 

Схожі за змістом слова та фрази