Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВА МІЛІЦІЯ
   

СУДОВА МІЛІЦІЯ

(лат. militia - військо, військова служба) — орган, який підтримує громадський порядок у суді, припиняє прояви неповаги до суду, охороняє приміщення суду, виконує функції щодо держ. захисту суддів, працівників суду, забезпечує безпеку учасників судового процесу (ст. 133 Закону «Про судоустрій України» 2002). Повноваження С. м. та порядок її діяльності визначаються законом. Охорона приміщень військових судів здійснюється військовими частинами гарнізону, на тер. якого знаходиться відповід. суд. Безпека працівників суду та учасників судового процесу нині забезпечується спец, підрозділами міліції відповідно до Законів України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (обидва — 1993) та Тимчасового положення про спец, підрозділи міліції для забезпечення безпеки працівників суду, правоохор. органів, осіб, які беруть участь у крим. судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів (затв. МВС України 23.VII 1997).

Право на забезпечення безпеки мають: 1) особа, яка заявила до правоохор. органу про злочин або в ін. формі брала участь у виявленні, запобіганні, припиненні й розкритті злочину чи сприяла цьому; 2) потерпілий або його представник у кримінальному процесі; 3) підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники; 4) цивільний позивач, цивільний відповідач та їхні представники у справі про відшкодування шкоди, завданої злочином; 5) свідок; 6) експерт, спеціаліст, перекладач (див. Перекладач у кримінальному процесі, Перекладач у цивільному процесі) і понятий; 7) члени сімей та близькі родичі і свояки зазначених осіб, якщо шляхом погроз або ін. протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників крим. судочинства (ст. 2 Закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», ст. 52і КПК України). Здійснення заходів безпеки на досудовому слідстві покладається на спец, підрозділи органів служби безпеки або внутр. справ, а при розгляді Справи в Суді — на С. М.

П. П. Андрушко.

 

Схожі за змістом слова та фрази