Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
   

КРИМІНАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ

(грец.— душа та — лікування) — розділ судової психіатрії, предметом якого є дослідження причинно-наслідкового зв'язку між хворобливим розладом псих, діяльності особи та вчинюваними нею суспільно небезпечними діяннями, передбаченими крим. зак-вом. Зокрема, К. п. вивчає криміногенність не лише хворобливих розладів психіки, які сягають рівня психозу і супроводжуються втратою здатності усвідомлювати свої дії та свідомо керувати ними, а й непсихотичних розладів психіки (межових розладів, психічних аномалій), що лише обмежують зазначену здатність. Дослідження у межах К. п. психопатол. чинників і механізмів скоєння протиправних діянь має на меті поглиблення знань у цій галузі суд. психіатрії, побудову наук, класифікації таких діянь та їх профілактику, виявлення ознак, за якими можливе встановлення осіб, що вчинили протиправні дії.

Методол. основу К. п. становлять системні уявлення про взаємозв'язок соціальних і біол. чинників у генезі крим. діянь. Діяння у цій системі є, водночас, системоформуючим фактором і наслідком, що несе відмітні ознаки чинників. Так, псих, розлади, деформуючи відображу -вальну функцію мозку, через енергетичні, динамічні та ідеаторні властивості вищої нервової діяльності обмежують здатність особи усвідомлювати свої дії та свідомо керувати ними або повністю позбавляють її такої здатності, впливаючи тим самим на певні характеристики діяння. Цей вплив має імовірнісний характер причинно-наслідкових зв'язків і може визначати: а) суттєві відмінності у частоті вчинення крим. діянь у порівнюваних групах (здорові особи та особи з псих, розладами); б) суттєві відмінності структури крим. діянь залежно від виду псих, патології; в) характерні ознаки конкр. діяння (ситуація, умови реалізації, спосіб тощо) відповідно до певного виду псих, розладу. Повне уявлення про характер психопатол. детермінації крим. діянь можуть дати дослідження на всіх трьох рівнях. Фактично К. п. поки що грунтується на даних кримінол. досліджень про велику кількість осіб з псих, розладами серед правопорушників. Особливістю таких досліджень є визначення структури псих, патології у групі осіб, які вчинили однотипні діяння. Види псих, патології у такому разі є порівняно самост. частинами єдиної стат. сукупності, яка включає і психічно здорових осіб. Це, у свою чергу, перешкоджає їх коректному порівнянню і унеможливлює встановлення відшукуваних причинно-наслідкових зв'язків. Розвиток К. п. пов'язаний з іменами Ч. Ломб-розо, Е. Крепеліна, Е. Блейлера, Р. Крафта-Ебін-га, Є. К. Краснушкіна. В Україні дослідження у галузі К. п. здійснюються співробітниками НДІ соціальної і суд. психіатрії та наркології, кафедри психіатрії Донец, мед. ун-ту (лік. ф-т). Див. також Осудність, Психічна хвороба.

Літ.: Кузнецова ?. ?. Проблемы криминол. детерминации. М., 1984; Антонян Ю. М. Крим, психиатрия как частная криминол. теория. «Сов. гос-во и право», 1990, № 10; Антонян Ю. М., Гульдан В. В. Крим, патопсихология. М., 1991; Первомайский В. Б., Илейко В. Р., Радзиевская Л. А. Систем, подход к изучению псих, аномалий в суд. психиатрии. В кн.: Клинич. и орг. вопросы обшей и суд. психиатрии. К., 1993.

В. Б. Первомайський.

 

Схожі за змістом слова та фрази