Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ
   

ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ

(лат. militia - військо, військова служба) — спец, підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями, які діють у складі відповід. органів державної податкової служби. Діяльність цих підрозділів регулюється Законом «Про державну податкову службу в Україні» (1990, з наст, змінами і доп.). П. м. здійснює контроль за додержанням податкового зак-ва, виконує операт.-розшук., крим.-процес, та охоронну функції. Осн. завданнями П. м. є запобігання злочинам та ін. правопорушенням у сфері оподаткування, їх розслідування, розкриття і провадження у справах про адм. правопорушення; розшук платників, які ухиляються від сплати податків, ін. платежів; запобігання корупції в органах держ. податкової служби та виявлення її фактів; забезпечення безпеки діяльності працівників органів держ. податкової служби, захист їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням служб, обов'язків. До складу П. м. входять: Головне управління П. м., Слідче управління П. м., Управління по б-бі з корупцією в органах держ. податкової служби Держ. податкової адміністрації України; управління П. м., слідчі відділи П. м. та відділи по б-бі з корупцією в органах держ. податкової служби відповідних держ. податкових адміністрацій в АР Крим, областях і містах

Києві та Севастополі; відділи П. м., слідчі відділення (групи) П. м. відповідних держ. податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних держ. податкових інспекцій. П. м. очолює начальник П. м. — перший заст. голови Держ. податкової адміністрації України. П. м. у держ. податкових адміністраціях АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь П. м. — перші заст. голів відповідних держ. податкових адміністрацій. Повноваження П. м.: приймати та реєструвати заяви, повідомлення та ін. інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснювати їх перевірку і приймати щодо них рішення; здійснювати операт.-розшук. діяльність, досуд. підготовку мат-лів за протокольною формою, проводити дізнання та досуд. (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживати заходів до відшкодування заподіяних д-ві збитків; виявляти причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживати заходів до їх усунення; забезпечувати безпеку працівників органів держ. податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посад, обов'язків; запобігати корупції та ін. службовим порушенням серед працівників податкової служби; збирати, аналізувати, узагальнювати інформацію щодо порушень податкового зак-ва, прогнозувати тенденції розвитку негативних процесів крим. характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

Законом також встановлено, що особа начальницького складу П. м., незалежно від займаної посади, місцезнаходження і часу, в разі звернення до неї гр-н або посад, осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громад, безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню та його припинення, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це найближчий орган внутр. справ. Посад, особам П. м. для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені як Законом «Про міліцію» (1990), так і Законом «Про державну податкову службу в Україні» (1990, з наст, змінами і доп.). На службу до П. м. приймаються на контрактній основі гр-ни України, які мають відповідну освіту, здатні за своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом здоров'я виконувати обов'язки, покладені на П. м. Громадяни, які вперше зараховуються на службу до П. м. на посади начальницького складу, приймають присягу, зміст якої викладено в Законі «Про державну податкову службу в Україні» (ст. 23). Особи начальницького складу П. м. проходять службу в порядку, встановленому зак-вом для осіб начальницького складу органів внутр. справ. Особам, яких прийнято на службу до П. м., присвоюються спец, звання.

Посадові чи службові особи П. м. несуть за свої протиправні дії чи бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу передбачену зак-вом відповідальність. При порушенні ними прав і законних інтересів гр-нина відповід. орган держ. податкової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу гр-нина публічно вибачитися. Вони не несуть відповідальності за завдані збитки, які компенсуються за рахунок д-ви. Д-ва гарантує прав, та соціальний захист осіб начальницького складу П. м. та членів їх сімей. Дії або рішення П. м., її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені в суді.

Літ.: Податкова міліція: Коментарі та роз'яснення чинного зак-ва. X., 1999.

Н. В. Воротіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази