Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МІЛІЦІЯ
   

МІЛІЦІЯ

(лат. militia — військо, військова служба) — в Україні держ. озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. За часів Центральної Ради (1917) М. називалася Українською народною міліцією, а за гетьмана ?. П. Скоропадського — Державною вартою (1918). Директорія УНР повернула назву «народна міліція», яка формувалася на зразок поліції в європ. країнах. Радянська М. була створена відповідно до декрету РНК УСРР «Про організацію міліції» від 9.ІІ 1919 для охорони «революційного» порядку та особистої безпеки гр-н, а також для б-би з крим. злочинністю. З часом вона стала складовою частиною єдиної загальносоюз. системи органів забезпечення правопорядку. Правові засади діяльності М. в Україні встановлені Законом «Про міліцію» (1990). М. діє у системі МВС України. Вона складається з таких підрозділів: кримінальна ?.; М. громадської безпеки; транспортна М.; держ. автомобільна інспекція; спеціальна М. та М. охорони. М. зобов'язана: забезпечувати безпеку гр-н і громад, порядок; запобігати злочинам, виявляти, припиняти і розкривати їх; припиняти адм. правопорушення і здійснювати провадження у справах щодо них; проводити профілакт. роботу серед осіб, схильних до скоєння злочинів; розшукувати гр-н, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання крим. покарання, пропали безвісти, та ін. осіб у випадках, передбач, зак-вом; виконувати в межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду; забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, дотримання законів, правил і нормативів у цій сфері; видавати відповідно до зак-ва дозвіл на придбання, зберігання, носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин та мат-лів, ін. предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спец, правила; контролювати дотримання гр-нами і служб, особами встановлених зак-вом правил паспортної системи, в'їзду, виїзду, перебування в Україні і транзит, проїзду через її територію іноз. гр-н та осіб без громадянства; охороняти на договірних засадах майно гр-н, колект. і держ. майно. Незалежно від того, в якому підрозділі працює працівник М., та від посади, яку він займає, місцеперебування і часу, в разі звернення до нього гр-н або служб, осіб із заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій або громад, безпеці, або в разі безпосеред. виявлення таких він зобов'язаний вжити заходів для запобігання правопорушенню та його припинення, рятування людей, надання допомоги особам, які потребують її, встановлення і затримання осіб, що вчинили правопорушення, охорони місця події та повідомити про це в найближчий підрозділ М. Для виконання покладених на М. обов'язків вона наділена відповідними правами, зокрема: перевіряти у гр-н при підозрі їх у вчиненні правопорушень док-ти, які посвідчують їхню особу, а також ін. док-ти; викликати гр-н і служб, осіб у справах про злочини та у зв'язку з мат-лами, що знаходяться в її провадженні; затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, обвинувачуваних, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, осіб, які вчинили адм. правопорушення, та деяких ін. гр-н згідно із зак-вом; накладати адм. стягнення; проводити дізнання і за дорученням слідчих органів у крим. справах — обшуки, вилучення, допити та ін. слідчі дії відповідно до крим.-процес. зак-ва; здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні операт.-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку та звукозапис, про-слуховувати телеф. розмови з метою розкриття злочинів; з дотриманням відповід. вимог чинного зак-ва входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ та організацій, на зем. ділянки, в житлові та ін. приміщення гр-н; вилучати у гр-н і служб, осіб предмети й речі, заборонені або обмежені в обігу, а також док-ти з ознаками підробки. М. має право застосовувати заходи фіз. впливу, спец, засоби (наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відчинення приміщень і примус, зупинки тр-ту, водомети, бронемашини та ін. спец, трансп. засоби), а також використовувати служб, собак і вогнеп. зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом «Про міліцію». Особовий склад М. складається з працівників, що проходять держ. службу в підрозділах М., яким, відповідно до чинного зак-ва, присвоєно спец, звання М. Контроль за діяльністю М. здійснюють КМ України, міністр внутр. справ України і, в межах своєї компетенції, держ. адміністрації та органи місц. самоврядування. Нагляд за дотриманням законності у діяльності М. здійснюють Ген. прокурор України і підлеглі йому прокурори.

Літ.: Михайленко П. П., Кондратьєв Я. Ю. Історія міліції України у док-тах і мат-лах, т. 1—2. К., 1997—99; Кравченко Ю. Ф. Міліція України. К., 1999.

П. П. Михайленко, В. І. Осадчий, В. І. Антипов.

 

Схожі за змістом слова та фрази