Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
   

ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

— підприємство, установа чи організація, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення у наданні мед.-сан. допомоги, включаючи широкий спектр профілакт. заходів і послуг мед. характеру, а також виконання ін. функцій на основі профес. діяльності мед. працівників. Відповідно до ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я (1992) 3. о. з. є різних видів: санітарно-профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, санаторно-курортні, аптечні, науково-медичні та ін. 3. о. з. можуть бути різних форм власності, включаючи приватну за наявності необхідної матеріально-тех. бази і кваліфікованих фахівців. Порядок та умови створення 3. о. з., держ. реєстрації та акредитації цих закладів, а також порядок ліцензування мед. і фарм. практики визначаються актами зак-ва України.

3. о. з. здійснює свою діяльність на підставі статуту, що затверджується власником або уповноваженим ним органом. Незалежно від юрид. статусу 3. о. з. керівництво ним може здійснювати тільки особа, яка відповідає встановленим д-вою єдиним кваліфікац. вимогам. Керівникові 3. о. з. має бути забезпечена незалежність у вирішенні всіх питань, пов'язаних з охороною здоров'я. КМ України, М-во охорони здоров'я України та уповноважені ними органи, а також у межах своїх повноважень органи місцевого самоврядування мають право припинити діяльність будь-якого 3. о. з. у разі порушення ним зак-ва про охорону здоров'я, невиконання держ. вимог щодо якості мед. допомоги та ін. діяльності в галузі охорони здоров'я або вчинення дій, що суперечать його статутові.

3. С. Гладун.

 

Схожі за змістом слова та фрази