Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ ЗАКЛАД
   

САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ ЗАКЛАД

- заклад охорони здоров'я, що забезпечує надання гр-нам послуг лік., профілакт. і реабілітаційного характеру з використанням природ, лік. ресурсів курортів (лік. грязей та озокериту, мін. і термал. вод, ропи лиманів та озер, природ, комплексів із сприятливими для лікування умовами тощо) та із застосуванням фізіотерапевт, методів, дієтотерапії, лік. фізкультури тощо. Прав, статус цих закладів визначається Законом України «Про курорти» (2000), Заг. положенням про С.-к. з. (затв. KM України 11.VIІ 2001) та ін. нормат. актами. За чинним зак-вом С.-к. з. (санаторії, лік.-курортні установи та ін.) функціонують цілорічно або сезонно, можуть бути однопрофільними (для хворих з однорід. захворюваннями) і багатопрофільними (з двома або більше спеціаліз. відділеннями). С.-к. з. є юрид. особою, діє на підставі статуту (положення), що затверджується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом. Перелік видів С.-к. з. затверджується центр, органом викон. влади з охорони здоров'я. Цей же орган визначає напрями спеціалізації С.-к. з. з урахуванням лік. властивостей природ, ресурсів курортів. С.-к. з. проводять комплексне і повноцінне лікування, мед. реабілітацію та профілактику захворювань, розробляють і впроваджують в установленому порядку нові ефективні методики діагностики і лікування; співпрацюють з профільними НДІ, виконують наук.-практ. роботи з питань розробки і впровадження нових ефектив. методів лікування; проводять сан.-просвіт. роботу серед пацієнтів і обслуговуючого персоналу; вживають заходи до підвищення кваліфікації мед. і обслуговуючого персоналу; надають платні мед. послуги в порядку, встановленому зак-вом.

Ліквідація та реорганізація (об'єднання, приєднання, поділ, виділення, перетворення) С.-к. з. здійснюються за рішенням власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу, що утворили його, або за рішенням суду в порядку, встановленому зак-вом.

А. Г. Бобкова.

 

Схожі за змістом слова та фрази