Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
   

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

- установа, що безпосередньо реалізує держ. політику в галузі освіти, профес, наук., загальнокультурної підготовки та виховання гр-н, створює умови та задовольняє потреби особи у здобутті освіти. Прав, статус Н. з. регулюється Законами України «Про освіту» (1991), «Про професійно-технічну освіту» (1998), «Про загальну середню освіту» (1999), «Про позашкільну освіту» (2000), «Про вищу освіту» (2002), а також статутами відповід. закладів. Згідно з чинним зак-вом систему Н. з. в Україні становлять: а) дошкільні заклади освіти (дит. ясла і садки, дит. будинки тощо); б) середні заклади освіти (середні загальноосв. школи всіх ступенів, спеціаліз. школи, гімназії, ліцеї, колегіуми тощо); в) позашк. заклади освіти (палаци, будинки, центри, учнівські клуби, школи мистецтв, студії тощо); г) профес.-технічні заклади освіти (профес.-технічні та профес.-художні уч-ща, центри профес.-технічної освіти, навч.-вироб. центри тощо); д) вищі заклади освіти (технікуми, уч-ща, коледжі, ін-ти, ун-ти, академії); е) заклади післядип-лом. освіти (академії, ін-ти, центри підвищен ня кваліфікації, перепідготовки, навч.-курсові комбінати тощо). Складовою системи Н. з. є юридичні Н. з.

Н. з. утворюються органами держ. викон. влади і органами місц. самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також гр-нами. Н. з., засновані на загальнодержавній або комунал. власності, мають статус держ. закладів освіти. Н. з. набуває статусу юрид. особи з моменту реєстрації власного статуту. Діяльність Н. з. допускається за наявності ліцензії на право надання послуг гр-нам для одержання освіти і підготовки фахівців різних рівнів кваліфікації. Організація навч.-вихов. процесу Н. з. грунтується на дотриманні вимог до змісту, обсягу і рівня осв. та фахової підготовки, закріплених держ. стандартами освіти. За діяльністю Н. з. здійснюється держ. контроль з боку центр, і місц. органів управління освітою та Держ. інспекції закладів освіти при М-ві освіти і науки України. Невиконання або грубе порушення Н. з. умов і правил ліценз. діяльності, подання або розповсюдження недостовірної інформації щодо її здійснення є підставами для зупинення дії або анулювання ліцензії.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази