Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (УСТАНОВА) УКРАЇНИ
   

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (УСТАНОВА) УКРАЇНИ

— заклад (установа) гуманіт. сфери зі спец, правовим статусом. Цей статус регулюється Положенням про національний заклад (установу) України, затв. Президентом України 16.УІ 1995 (із змінами і доп. від 27.1 1999 та 28.1 2000). Відповідно до Положення статус національного надається закладу (установі), який досяг найвищих показників у своїй діяльності щодо використання інтелект, потенціалу нації, реалізації ідеї нац. відродження і розвитку України, запровадження держ. мови та є провідним серед галуз. групи закладів (установ) гуманіт. сфери. Підставами для надання цього статусу є: загальнодерж. і міжнар. визнання результатів діяльності закладу (установи); розроблення і практ. реалізація ним найважливіших держ. програм у гуманіт. сфері; наявність у закладі (установі) визнаних на загальнодерж. або світ, рівні фахівців та їх автор, шкіл чи фахівців з високим рівнем профес. кваліфікації та вел . досвідом практ. роботи, які забезпечують вагомі результати в діяльності закладу, а також наявність сучасного матеріально-тех. бази; перспектива дальшого його розвитку. Статус Н. з. (у.) У. надається указом Президента України. Клопотання з цього приводу порушується м-вом, ін. центр, органом держ. викон. влади, у підпорядкуванні якого заклад (установа) перебуває, і погоджується із заінтересованим держ. органом. Заклад (установу) може бути позбавлено статусу національного указом Президента України в разі, якщо він втрачає відповідні показники діяльності. Використання поняття «національний» у назві закладу (установи), якому статус національного не було надано у встановленому порядку, не допускається.

Н. з. (у.) У. здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, ін. актів зак-ва України та власного статуту. Для забезпечення функціонування і здійснення контролю за його діяльністю утворюється наглядова рада, її персон, склад затв. КМ України. Фінансування діяльності Н. з. (у.) У. проводиться за окр. нормативами, що встановлює КМ. Заклад (установа) має право в межах фонду зарплати за рахунок коштів, виділених з Держ. бюджету України, та власних коштів установлювати підвищені посад, оклади, стипендії та ін. заохочувальні виплати відповідно до зак-ва України. Органам держ. викон. влади заборонено передавати закріплене за Н. з. (у.) У. майно, що перебуває у загальнодерж. власності, будь-яким органам, підприємствам, установам, організаціям.

Н. з. (у.) У. є юрид. особою, має самост. розрахункові рахунки в установах банків України, печатку з зображенням Держ. герба України і своїм найменуванням, може мати зареєстрований у встановленому порядку товар, знак. Статут Н. з. (у.) У. реєструється відповід. центр, органом держ. виконавчої влади. З юрид. навчальних та ін. закладів статус національного мають, зокрема, Національна академія внутрішніх справ України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Національна юридична бібліотека, Одеська національна юридична академія.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази