Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
   

ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

- в Україні заснований на власності особи фізичної самостійно господарюючий суб'єкт, який від дня держ. реєстрації набуває права особи юридичної і займається в-вом товарної сільськогосп. продукції та її первин, переробкою на земельній ділянці, що належить йому на праві власності або оренди, з метою одержання прибутку (доходу). Майно П. с. п. становлять осн. фонди та оборотні кошти, а також ін. цінності, вартість яких відображається на його самост. балансі. Майно підприємства відповідно до законів України, його статуту та укладених угод належить йому на праві власності або оренди.

П. с. п. може бути створене однією фіз. особою або групою фіз. осіб на договір, засадах. У разі утворення П. с. п. групою осіб його засновники об'єднують для спільного господарювання належні їм на праві власності будівлі, споруди, матеріально-тех. засоби, худобу та ін. цінності в єдиний майн. фонд, який відображається на балансі підприємства у вартісному вираженні, з визначенням частки (паю) кожного з засновників у спільній частковій власності П. с. п. У майн. відносинах засновники підприємства виступають як його співвласники. Зем. ділянки засновників об'єднуються в єдиний зем. фонд П. с. п. з визначенням зем. частки (паю) кожного з них у кадастрових гектарах і вартісному вираженні з відтворенням її у натурі на місцевості та зі збереженням права власності кожного із співвласників на свою зем. ділянку. Співвласники мають право об'єднати зем. ділянки в єдиному зем. масиві на умовах спільної сумісної власності без збереження їх розмірів у натурі (на місцевості), з визначенням їх ідеальної (умовної) частки у вартісному вираженні або пропорційно до єдиного масиву. В разі розірвання договору про участь у діяльності П. с. п. особі, яка виходить з підприємства, повертається зем. ділянка в натурі (на місцевості) в розмірах і в порядку, встановлених договором про заснування П. с. п. Для здійснення госп. діяльності П. с. п. має право наймати за договором працівників на власний розсуд з додержанням вимог зак-ва України про працю. Його співвласники мають переважне право на працю за фахом. Госп. діяльність П. с. п. регулюється Законом «Про підприємства в Україні» (1991, з наст, змінами і доп.). Госп. відносини, обумовлені використанням землі як осн. засобу в-ва і специфікою с. г., визначаються у статуті П. с. п. та договорі про його заснування.

Різновидом П. с. п. є сел. (фермерське) г-во, зареєстроване як юрид. особа, особливості діяльності якого визначено в Законі України «Про селянське (фермерське) господарство» (1993). Зем. кодексом України розмежовуються зем. ділянки, які передавались у власність чи надавались у користування сел. (фермерським) г-вам, на дві окр. групи: зем. ділянки, що належать фермерським господарствам, і зем. ділянки, що належать селянським особистим господарствам, прав, режим яких має певні особливості.

Літ.: Нові форми сільськогосп. в-ва (орг.-прав. питання). К„ 1994; Агр. зак-во України: проблеми ефективності. К., 1998; Агр. право України. К., 2000.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази