Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow михайло-між arrow МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
   

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

— в СРСР сукупність цивільно-правових норм, що регулюють як майнові (напр., зовнішньо-торг.), так і немайнові (напр., авторські) відносини між рад. та іноземними організаціями й громадянами. Поряд з питаннями цивільного права у вузькому розумінні, напр., про правоздатність іноземців та юридичних осіб, про їхнє право власності на майно, право спадкування, зовнішньоторг. угоди, про авторські права (див. Міжнародне авторське право) тощо, М. п. п. регулює і питання шлюбно-сімейного права, деякі питання трудового права, де однією з сторін є іноземці, охоплює процесуальні права іноземців і осіб без громадянства. Джерелом М. п. п. є внутр. закони д-ви (напр., Кодекс торговельного мореплавства СРСР), договори міжнародні, міжнародні звичаї, суд. прецеденти. Рад. закони та укладені СРСР міжнар. договори, що містять норми М. п. п., виходять з непорушності суверенітету СРСР, а отже і його судового імунітету, неухильного дотримання державної монополії зовнішньої торгівлі та ряду ін. вимог, без виконання яких неможливе взаємне нормальне спілкування іноземних і рад. громадян і орг-цій відповідно до принципу мирного співіснування д-в. За своєю структурою норми М. п. п. поділяються на норми, які містять пряме правило, що встановлює права і обов'язки іноземців, а також норми, в яких дано відсилання до права певної д-ви, т. з. колізійні норми (див. Колізія у праві), передбачені міждерж. угодами. Для угод між соціалістич. д-вами характерне встановлення норм, які визначають їхні спільні інтереси, дійсну рівність, творче співробітництво і взаємну допомогу (напр., угоди, укладені на основі Комплексної програми соціалістичної екон. інтеграції, ухваленої XXV сесією РЕВ, двосторонні угоди про взаємну юрид. допомогу, консульські конвенції). Угоди СРСР з капіталістич. країнами в галузі М. п. п. базуються гол. чин. на нормах міжнар. договорів [див., зокрема, Всесвітня (Женевська) конвенція 1952]. У відносинах СРСР з країнами, що розвиваються, велике місце займають норми М.п. п., які регулюють питання допомоги цим країнам у підготовці нац. кадрів, буд-ва пром., культур.-оздоровчих об'єктів.

Літ.: Лунц Л. А. Курс международного частного права, т. 1 — 3. М., 1973—76; Богуславский М. М. Международное частное право. М., 1974.

О. А. Пушкін.

 

Схожі за змістом слова та фрази