Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИВАТНЕ ПРАВО
   

ПРИВАТНЕ ПРАВО

— система норм, які регулюють відносини, засновані на приват, інтересах, незалежності та ініціативі індивід, власників і об'єднань (корпорацій) у їх майн. діяльності та в особистих стосунках. На відміну від публіч. права, яке регулює і захищає заг. (публічні) інтереси д-ви, П. п. спрямоване на захист приват, інтересів відповідно до принципів свободи та рівності всіх суб'єктів. Воно грунтується на координації відносин між суб'єктами. Основу П. п. становлять диспозитивні норми (див. Диспозитивність, Диспозиція). У сфері П. п. д-ва утримується від безпосереднього та владного регулювання відносин між відповід. суб'єктами і надає їм можливість самостійно регулювати їх між собою. Отже, П. п. є системою юрид. децентралізації, а сама д-ва виконує роль захисника відносин, встановлених приват, особами. Система П. п. може бути моністичною, тобто складатися лише з цив. права, або дуалістичною і складатися з двох галузей: цив. права і торг, права. Сучас. тенденцією розвитку і кодифікації системи П. п. є перехід від дуалістичної до моністичної моделі П. п. Оскільки межа між публіч. правом і П. п. історично зумовлена і не завжди є чіткою, в юрид. доктрині, особливо англо-американській, існують концепції, згідно з якими на практиці відбувається процес «публіцизації приватного права» або зникнення межі між П. п. і публіч. правом.

Літ.: Харитонов Є. О. Приватне право у Старод. Римі. О., 1996; Покровский И. А. Осн. проблемы гражд. права. М., 1998; Цив. право України, кн.1. К., 2001.

О. О. Мережко.

 

Схожі за змістом слова та фрази