Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow паш-перг arrow ПЕДАГОГІЧНА СОЦІОЛОГІЯ
   

ПЕДАГОГІЧНА СОЦІОЛОГІЯ

соціологія виховання — галузь соціології. Вивчає проблеми взаємодії осн. факторів виховання (соціального середовища, діяльності особистості, цілеспрямованої діяльності спец. держ. ін-тів) у процесі становлення особистості. Використовує соціологічні методи дослідження. Виникнення і розвиток П. с. зумовлені потребами практики виховної роботи. Вперше в СРСР термін "пед. соціологія" використав А. В. Луначарський, підкресливши глибоко практичний характер цієї науки і визначивши її завдання. Зростання темпів соціального і наук.-тех. прогресу, постійні зміни в соціальних факторах, що формують молоде покоління, га ускладнення системи їхньої взаємодії, підвищення суспільної ролі виховання, необхідність більш об'єктивного й точного обліку результатів виховної діяльності школи, сім'ї, трудових колективів і різних громад. орг-цій зумовлюють розвиток П. с. В Н.-д. ін-ті педагогіки УРСР 1969 створено сектор пед. соціології.

Літ.: Луначарский А. В. Социологические предпосылки советской педагогики. В кн.: Луначарский А. В. О народном образовании. М., 1958; Щедровицкий Г. П., Юдин Э. Г. Педагогика и социология. В кн.: Новые исследования в педагогических науках, в. 7. М., 1966; Проблемы методологии педагогики и методики исследований. М., 1971; Социологические проблемы образования и воспитания. М., 1973; Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. М., 1978.

І. С. Дьоміна.

 

Схожі за змістом слова та фрази