Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА
   

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА

(нім. Statistik, від лат. status — стан, становище) — 1) система офіційних документованих даних, що містять кількісну характеристику подій та явищ, які відбуваються в екон., соціальній, культурній та ін. сферах життя і діяльності д-ви, одержаних у встановленому законом порядку; 2) діяльність відповідних органів держ. влади в Україні та ін. передбачених законом юрид. і фіз. осіб по збиранню, всебічному аналізу та узагальненню стат. інформації про процеси, які відбуваються у житті України та її регіонів, шляхом держ. стат. спостережень та в ін. формах; 3) органи держ. статистики та підпорядковані їм підприємства, організації, установи, що становлять єдину систему держ. статистики України (див. Державний комітет статистики України).

Стат. дані підлягають системат. відкритому опублікуванню. Гр-ни, наук, установи, заклади освіти та ін. заінтересовані організації мають відкритий доступ до неопублікованих стат. даних, що не підпадають під дію обмежень, встановлених для держ. стат. даних (стат. інформації), які віднесені у встановленому порядку до державної таємниці або до інформації з обмеженим доступом. Система Д. с, її джерела і режим, форми діяльності визначаються Законами України «Про державну статистику» (1992), «Про інформацію» (1992), «Про державну таємницю» (1994) та ін. законод. актами.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази