Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТАТИСТИКА
   

СТАТИСТИКА

(нім. Statistik, від лат. status -стан, становище) — 1) Діяльність, пов'язана із збиранням, нагромадженням, систематизацією, аналізом, зберіганням і використанням інформації або документованих даних, що містять кількісну та якісну характеристику подій і явищ, які відбуваються в екон., соціальній, демогр., культур., осв. та ін. сферах життя сусп-ва. Методол. основами С. є: стат. спостереження; зведення і згрупування стат. мат-лів; методи побудови таблиць, графіків, динаміч. рядів; обчислення і застосування абсолютних, відносних і середніх величин, індексів; методи аналізу стат. мат-лів; застосування балансового методу стат. вивчення; застосування матем. методів систематизації, обробки і використання стат. даних для наук, і практ. висновків та ін. За своїм змістом С. поділяється на соціальну, екон., демогр., суд., банк., мед., тех. тощо. Грунтується на даних звітності, що їх готують і подають усі держ. органи, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності за встановленими зак-вом порядком і строками.

Прав, регулювання стат. діяльності, її форми і режим, порядок збору та використання статистичної інформації здійснюються на основі Законів України «Про державну статистику» (1992), «Про інформацію» (1992), «Про державну таємницю» (1994), «Про Всеукраїнський перепис населення» (2000) та ін. нормат.-прав. актів.

2) Наука, що вивчає кількісну характеристику масових сусп.-екон. явищ і процесів у взаємозв'язках і взаємозумовленості, а також у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною, досліджує кількісне відображення закономірностей сусп. розвитку в конкр. умовах місця і часу.

Див. також Державна статистика.

Літ.: Попов І. І., Федоренко В. С. Теорія статистики. К., 2001; Удотова Л. Ф. Соціальна статистика. К., 2002; Прав, статистика. К., 2002; Уманець Т. В. Статистика. К, 2003.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази