Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow стад-статус arrow СТАТИСТИКА ЗЕМСЬКА
   

СТАТИСТИКА ЗЕМСЬКА

— статистичні роботи земств по обстеженню головним чином стану с. г. і соціально-екон. процесів у селах пореформеної Росії. Виникла у зв'язку з потребою земств у даних насамперед про цінність і доход-ність земель та ін. нерухомого майна як гол. об'єкта земського оподаткування. Перші земські статистичні дослідження було проведено 1870—71 у Вятській і Тверській губерніях. У 1874—75 виникли Моск. і Черніг. статистичні бюро. В 1882 було утворено статистичне відділення при Моск. юрид. т-ві, метою якого були координація робіт і теор. розробка питань С. з. На 1893 земська статистична робота проводилася вже у 17 губерніях. Гол. місце в С. з. займали дослідження сел. г-в, які складалися з осн. одноразових обстежень та поточної с.-г. статистики. Осн. дослідження виявляли стан сел. г-ва на певний момент; завданням поточної статистики було спостереження за щорічною зміною стану с. г. При обстеженнях спочатку обмежувалися даними в цілому по сільс. громаді, пізніше перейшли на подвірні переписи за дуже детальною програмою. На початку розвитку С. з. в земських дослідженнях утворилося 2 напрями, які склалися під впливом Моск. і Черніг. статистичних бюро. В центрі дослідження московського напряму були питання про населення та його госп. діяльність. Гол. об'єктом дослідження чернігівського напряму була земля, її продуктивність і доходність. Пізніше ця різниця в напрямах нівелювалася. Статистичні бюро проводили роботи по вивченню місцевої економіки, серед яких важливе місце займали дослідження промислів, врожайності, організації техніки землеробства, травосіяння тощо. С. з. вивчала також лісове г-во, стан шляхів, страхування. Серед досліджень, не пов'язаних з економікою, в С. з. гол. місце займала робота по статистиці нар. освіти й санітарно-мед. статистиці. Статистичні бюро земств зібрали великий і цінний фактичний матеріал про стан і розвиток сел. г-ва в Росії. Широко матеріали С. з. використовував у своїх працях В. І. Ленін. На основі критично оброблених даних С. з. він дослідив процеси розвитку капіталізму в с. г. Росії. С. з. запровадила багато нового в статистичну теорію і практику. Значну роль у розвитку С. з. відіграли укр. статистики, зокрема М. В. Птуха, О. О. Русов. Особливою заслугою С. з. в історії вітчизн. статистики є розробка численних групових і комбінаційних таблиць статистичних. Першу в історії статистики комбінаційну таблицю розробив і застосував для аналізу черніг. статистик О. П. Шликевич. С. з. мала й значні недоліки в обробці та аналізі даних, що було пов'язано, зокрема, з поширенням серед земських статистиків народницьких та ін. бурж. і дрібнобурж. ідеологічних поглядів. У працях B. Ы. Леніна дано всебічну й глибоку оцінку досягнень і недоліків C. з., закладено основи дійсно наукової, марксистської статистичної методології. Див. також Статистика.

М. І. Сосновська.

 

Схожі за змістом слова та фрази