Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow економіч-електром arrow ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
   

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

- галузь статистики, що вивчає кількісну сторону економічних процесів і явищ суспільного відтворення в нерозривному зв'язку з їхнім якісним змістом; досліджує кількісні прояви закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця й часу. Для вивчення нар. г-ва в цілому Е, с. як частина статистичної науки розробляє систему зведених (синтетичних) нар.-госп. показників. За допомогою цих показників Е. с. дає всебічну кількісну характеристику продуктивних сил і виробничих відносин суспільства, а також процесів сусп. відтворення. Е. с. досліджує чисельність, склад, розміщення і рух населення, наявність природних ресурсів і використання їх, висвітлює виробн. сусп. продукту за галузями народного господарства, досліджує витрати виробництва і обігу, проводить облік наявності і використання матеріальних, фінанс. і трудових ресурсів у нар. г-ві. Е. с. вивчає узагальнюючі показники діяльності всього нар. г-ва - національний доход, матеріальний добробут населення та багато ін. екон. явищ і процесів. Матеріали Е. с. відображаються в звітному балансі народного господарства СРСР. Е. с. розглядає й деякі питання економіки капіталістичних країн, сучас. організації міжнар. статистики та порівнює статистичні показники розвитку виробн. й зростання нар. споживання в різних країнах світу. Теор. основою Е. с. як науки є марксистсько-ленінська політ. економія та заг. теорія статистики. Організаційно й методологічно Е. с. пов'язана з галузевими статистиками і грунтується на тих самих принципах, використовує ті самі категорії, поняття й методи дослідження, які в цілому розглядає заг. теорія статистики. Виходячи з особливостей досліджуваних явищ, Е. с. застосовує статистичні методи: масові спостереження, вибіркові спостереження, групування статистичні, індексний метод, кореляційний аналіз, балансовий і графічні методи, метод міжнар. зіставлень. У ряді випадків використовують методи математичної статистики (лінійну алгебру, матричне обчислення). Дані Е. с. широко використовують для розробки нар.-госп. планів, перевірки виконання їх та аналізу. Роботи з Е. с. в СРСР проводять Центральне статистичне управління СРСР (ЦСУ СРСР), на Україні - Центральне статистичне управління УРСР (ЦСУ УРСР) за єдиною методологією та принципами, за єдиним планом.

Літ.: Рябушкин Т. В. Теория и методы экономической статистики. М., 1977; Экономическая статистика. М., 1978.

М. І. Нелюбій.

 

Схожі за змістом слова та фрази