Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
   

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

органи державного управління — окр. вид держ. органів, діяльність яких відповідно до принципу поділу влади спрямована на виконання законів, ін. нормат.-прав. актів та здійснення державного управління. В Україні О. в. в. становлять систему, до якої входять: а) вищий орган — Кабінет Міністрів України; б) центральні органи — міністерства, державні комітети (держ. служби) і органи, статус яких прирівнюється до держ. к-ту, а також центральні О. в. в. зі спец, статусом; в) місцеві органи — обласні, районні, Київ, та Севастопольська міські держ. адміністрації, місц. (територіальні) органи міністерств та ін. центральних О. в. в., а також РМ АР Крим. Оскільки переважний обсяг своїх повноважень О. в. в. реалізують у сфері держ. управління, їх прийнято називати органами держ. управління. Окр. повноваження О. в. в. законом можуть бути делеговані органам місцевого самоврядування. Утворення, повноваження і порядок діяльності О. в. в. регулюються Конституцією та законами України. 0. в. в. поділяються на колегіальні (КМ України) та єдиноначальні (м-ва, ін. відомства тощо). За повноваженнями, характером і напрямами роботи розрізняють: О. в. в. загальної (КМ України, місцеві держ. адміністрації); О. в. в. функціональної (М-во фінансів України, М-во економіки та з питань європ. інтеграції України); О. в. в. галузевої (М-во охорони здоров'я України, М-во тр-ту України та ін.); міжгалузевої (М-во екології та природ, ресурсів України, М-во палива та енергетики України) компетенції.

Відносини між різними ланками системи О. в. в. базуються на засадах субординації, відповідно до якої рішення О. в. в. вищого рівня є обов'язковими до виконання О. в. в. нижчого рівня, а в передбачених законом випадках вищі О. в. в. мають право скасовувати акти нижчих О. в. в., призначати та звільняти з посади їх керівників і заступників керівників. КМ України спрямовує і координує діяльність усіх інших О. в. в.

Див. також Адміністрація, Апарат державного управління, Виконавча влада.

Літ.: Авер'янов В. Б. Органи викон. влади в Україні. К., 1997; Конституція незалеж. України. К., 2000.

В. Б. Авер 'янов.

 

Схожі за змістом слова та фрази