Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow о arrow ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ТУРИЗМ
   

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ТУРИЗМ

Державна політика в галузі туризму і її законодавче забезпечення визначаються Верховною Радою України, в складі якої працює спеціальний Комітет. Питаннями державного регулювання туристської діяльності в Україні займається Державна служба туризму і курортів. Відповідно до ст. 7 Закону України "Про туризм" Кабінет Міністрів України в 1996 р. прийняв постанову про створення Національної ради по туризму й затвердив положення про неї. Органи державної влади у співпраці з туристськими організаціями держави здійснюють державне управління, міжгалузеву і міжрегіональну координацію в сфері туризму, збереження і розвитку курортного комплексу; беруть участь у формуванні правових і організаційних основ туризму в Україні; створюють умови для пріоритетного розвитку внутрішнього і в'їзного, забезпечення розвитку соціального туризму; формують уявлення про Україну як країну, сприятливу для туризму; взаємодіють з туристськими організаціями (див. Асоціація туристська) з питань розробки і впровадження нормативів та стандартів туризму, цільових державних програм розвитку соціального туризму, планування і здійснення міжнародної діяльності в галузі туризму; здійснюють у встановленому порядку ліцензування і стандартизацію туристських організацій, а також об'єктів туристської індустрії, сертифікацію туристського продукту; розширюють сферу організованого і доступного відпочинку, оплачуваних відпусток у державному і приватному секторах, заохочують доцільне використання і відновлення рекреаційних ресурсів, проведення туристських акцій у канікули, святкові й вихідні дні. Сфера туризму розглядається державою як засіб структурної перебудови господарського комплексу країни, збільшення обсягів грошових і валютних надходжень до бюджету країни; створення нових робочих місць, зростання зайнятості населення, подолання безробіття, забезпечення гарантій прав громадян України на працю, відпочинок, свободу пересування, доступ до культурної і природної спадщини; екологічного виховання населення; підтримки здорового способу життя. Органи виконавчої влади України беруть участь у формуванні регіональних і територіальних структур управління туризму; взаємодіють з регіональними туристськими організаціями в розробці і прийнятті нормативних правових актів України з питань туризму, в плануванні і реалізації регіональних програм розвитку туризму, здійсненні державних цільових програм в частині, що стосується цієї території; відповідно до законодавства України встановлюють статус і відповідну підпорядкованість туристської місцевості, затверджують положення про порядок її використання з метою соціального туризму, розроблюють і вводять в дію заходи для збереження цілісності туристських ресурсів у межах своєї компетенції; сприяють відновленню та збереженню культурної і природної спадщини, поліпшенню і розвитку інфраструктури туризму, розширенню переліку наданих туристських послуг, особливо колоритних та етнографічно неповторних, створенню привабливого для туристів образу України; надають відповідно до законодавства підприємствам туризму додаткові пільги з податків, передають в оренду для цілей туризму на пільгових умовах земельні ділянки, будинки, споруди, об'єкти туризму, вживають інших заходів для розвитку соціального туризму; сприяють створенню в регіоні мережі навчання, професійної підготовки і перепідготовки кадрів для сфери туризму; вдосконалюють відповідно до законодавства систему рекреаційного використання навколишнього середовища; наділяються правом екологічної сертифікації туроператорів і установ соціального туризму; разом з природоохоронними і санітарними службами контролюють екологічну безпеку, екологічну якість наданих соціальних туристських послуг; інформують туристів про екологічні особливості відвідуваної місцевості, правила користування туристськими ресурсами; разом з користувачами рекреаційних, туристських ресурсів, суб'єктами соціального туризму залучають позабюджетні кошти для компенсації екологічного збитку, завданого туризмом. Кабінет Міністрів України приймає рішення і постанови з питань, що належать до сфери туризму. Органи місцевого самоврядування: співпрацюють з територіальними туристськими організаціями в плануванні і реалізації місцевих програм розвитку соціального туризму, здійсненні регіональних і державних цільових програм в частині, що належить до цієї місцевості; заохочують заняття населення туризмом, іншими активними видами дозвілля, відпочинку і розваг у вільний час; сприяють розширенню мережі місцевих маршрутів, туристських клубів, дитячих туристських станцій і бюро подорожей та екскурсій, перетворенню місцевих об'єктів туризму в центри дозвілля і культурного обслуговування населення; залучають місцеві організації і суб'єктів господарювання до розширення форм туристського обслуговування, включаючи колоритні й етнографічно неповторні; домагаються економічно стійкого використання місцевих туристських ресурсів, звільняють, відповідно до законодавства, об'єкти соціального туризму від частини місцевих податків, у т. ч. від податку на майно, соціально-культурну сферу, застосовують пільгове оподаткування на земельні ресурси; сприяють розширенню сфери зайнятості населення на підприємствах туризму; передають в оренду підприємствам туризму муніципальні земельні ділянки, будинки, споруди, об'єкти соціального туризму, що знаходяться в муніципальній власності; сприяють відновленню і збереженню культурної і природної спадщини, поліпшенню і розвитку місцевої

інфраструктури туризму, спрямуванню на такі цілі вільних коштів, створенню привабливого для туристів образу України; сприяють відкриттю в загальноосвітніх школах ліцейних класів з туризму, а також недержавних місцевих навчальних центрів професійної підготовки і перепідготовки кадрів для сфери соціального туризму за програмами державних освітніх стандартів.

 

Схожі за змістом слова та фрази