Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ
   

ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ

- органи, на які покладено здійснення функцій правосуддя. У ряді держав існує єдина система О. с. в. (Великобританія, США та ін.). У більшості країн система О. с. в. складається з двох або більше підсистем, автономних одна щодо одної (Франція, Італія, ФРН та ін.). За Конституцією України до О. с. в. належать: Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції. КС — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Система судів заг. юрисдикції будується за принципами територіальності й спеціалізації. Найвищим суд. органом у системі судів заг. юрисдикції є Верховний Суд України. До судів заг. юрисдикції також належать вищі спеціалізовані суди, Касаційний суд України, Апеляційний суд України, апеляційні суди, місцеві суди. В системі судів заг. юрисдикції утворюються загальні та спеціаліз. суди окремих суд. юрисдикцій. Військові суди належать до заг. судів і здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та ін. військ, формуваннях, утворених відповідно до закону. Спеціаліз. судами є господарські, адміністративні та ін. суди, визначені як спеціаліз. суди. Місц. заг. судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військ, суди гарнізонів. Місц. господарськими судами є госп. суди АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а місц. адміністративними — окружні суди, що утворюються в округах відповідно до указу Президента України. У системі судів заг. юрисдикції в Україні діють загальні та спеціаліз. апеляційні суди. Апеляц. загальними судами є апеляц. суди областей, апеляц. суди міст Києва та Севастополя, Апеляц. суд АР Крим, військові апеляц. суди регіонів та апеляц. суд ВМС України, а також Апеляц. суд України. Апеляц. спеціалізованими судами є апеляц. госп. суди та апеляц. адм. суди, які утворюються в апеляц. округах відповідно до указу Президента України. Вищими суд. органами спеціаліз. судів є Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, а також ін. відповідні вищі спеціаліз. суди, утворені Президентом України в порядку, встановленому законом. Утворення надзв. та особливих судів не допускається. Прав, засади орг. діяльності О. с. в. в Україні визначаються Законом «Про судоустрій України» (2002).

Літ.: Грошевий Ю. М., Марочкін І. Є. Органи суд. влади в Україні. К., 1997.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази