Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОДІЛ ВЛАДИ
   

ПОДІЛ ВЛАДИ

— 1) Політ.-правова доктрина, в якій державна влада розглядається як сукупність різних владних функцій — законодавчих, виконавчих, судових, контрольних та ін., що здійснюються відповід. держ. органами. За наявності достатніх стримань і противаг такий П. в. не дозволяє зосередити владу в одних руках, що запобігає узурпації її одним суб'єктом, зловживанню нею і тим самим убезпечує гр-н від свавілля з боку влади та гарантує політ, плюралізм.

Ідея П. в. висловлювалась ще в античні часи (Арістотель) та в епоху Середньовіччя (Марсилій Падуанський та ін.). Але як теорія вперше висунута Дж. Локком і розвинута в серед. 18 ст. у працях ПІ. Л. Монтеск 'є. Вона відіграла важливу роль у б-бі проти абсолютизму, а в наш час є засадничим фактором впровадження інститутів демократії, захисту прав і свобод гр-н, формування правової д-ви та громадян, сусп-ва.

2) Один з осн. принципів конституціоналізму, який грунтується на політико-правовій доктрині П. в. на законодавчу, виконавчу, судову та ін. види влади. Кожна з цих влад здійснюється незалежними один від одного відповід. держ. органами, а кожний з цих органів діє у межах наданих йому конституцією та законами д-ви повноважень.

Уперше принцип П. в. було послідовно втілено в Конституції США 1787. В ній законод., викон. та судова гілки влади не тільки відокремлені одна від одної, а й наділені можливостями взаємного контролю через відповідну систему стримань і противаг. У наш час цей принцип сприйнятий більшістю держав, у т. ч. Україною. Держ. влада в Україні теж здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу й судову. Органи законод., викон. та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України (ст. 6 Конституції України).

Літ.: Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 1988; Разделение властей: история и современность. М.. 1992; Скрипнюк О. Соціальна, правова держава в Україні. Проблеми теорії і практики. К., 2000; Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. К., 2001.

С. Л. Лисенков

 

Схожі за змістом слова та фрази