Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИВАТИЗАЦІЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА
   

ПРИВАТИЗАЦІЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

— вид приватизації держ. майна, який полягає у викупі орендарем майна, що перебуває в оренді. П. о. м. передбачає перехід права власності на таке майно до орендаря після спливу визначеного строку та за умови сплати викупної ціни, обумовленої відповід. договором. П. о. м. (викуп майна, зданого в оренду з викупом) як одну з форм приватизації вперше впроваджено в зак-во України з прийняттям Концепції роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду (затв. ВР України 31.Х 1991).

Умови та особливості П. о. м. визначалися рядом нормат. актів, зокрема декретом КМ України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 20.V 1993, Законом «Про оренду майна державних підприємств і організацій» (1995) та ін. Законом «Про оренду державного майна» (1992, зі змінами і доп. 1995) встановлено, що приватизація об'єкта оренди здійснюється відповідно до чин. зак-ва (ст. 25), а в Законі «Про приватизацію невелик их державних підприємств (малу приватизацію)» (1992) зазначено, що викуп майна підприємств, зданих в оренду, проводиться з додержанням вимог, передбачених чинним зак-вом про приватизацію (ст. 11). Відповідно до ст. 17 Закону «Про приватизацію державного майна» (1997) приватизація зданих в оренду цілісних майнових комплексів держ. підприємств, організацій та їхніх структур, підрозділів, крім невеликих держ. підприємств, здійснюється шляхом продажу належних д-ві акцій відкритих акц. товариств, заснованих держ. органами приватизації та орендарями. Цією ж статтею встановлено, що він моменту реєстрації т-ва договір оренди вважається розірваним, діяльність підприємства, утв. на базі орендованого майна, або будь-якого суб'єкта підприєм. діяльності, який орендує майно, припиняється; т-во стає правонаступником прав і обов'язків орендаря. До статут, фонду т-ва вноситься держ. майно, здане в оренду (за винятком майна, що не підлягає приватизації або щодо якого встановлено особливий порядок приватизації), та майно, що є власністю орендаря. На вартість свого внеску орендар отримує акції утвореного т-ва. Продаж акцій, що належать д-ві, здійснюється держ. органами приватизації згідно з зак-вом про приватизацію. Орендар викуповує об'єкт оренди відповідно до зак-ва та договору оренди. Умови викупу (ціна, порядок, строки, засоби платежу) визначаються у договорі оренди. Ціна об'єкта оренди встановлюється згідно зі ст. 20 Закону «Про приватизацію державного майна» (1997) та ін. нормат. актами. Орендар має право відмовитися від здійснення передбаченого в договорі права на викуп (див. Викуп державного майна).

Літ.: Усенко Я. Б. Методичні та екон.-прав. проблеми оренди і лізингу майна. К., 2001 .

Я. Б. Усенко, О. А. Поліводський.

 

Схожі за змістом слова та фрази