Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
   

ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

— зміна держ. та ін. форм публіч. власності на приватну. Є складовою частиною агр. реформи в Україні. Здійснюється за заг. правилами приватизації держ. майна, встановленими Законами України «Про приватизацію державного майна» (1997) і «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» (19%). Останнім, зокрема, передбачається, що приватизація держ. майна підприємств, які переробляють сільськогосп. сировину і виконують роботи та надають послуги сільськогосп. товаровиробникам, здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акц. т-ва в порядку, що визначається КМ України. При цьому зберігаються профіль, технол. єдність в-ва та цілісність майн. комплексів і технологій.

Право на пільг, придбання акцій за номінал, вартістю мають працівники підприємств, що приватизуються, працівники сільськогосп. підприємств. Недерж. сільськогосп. підприємствам передається безоплатно 51 % акцій підприємств, що приватизуються. У плані приватизації підприємств, які переробляють сільськогосп. сировину та виконують роботи і надають послуги сільськогосп. товаровиробникам, передбачається відповідна квота для діючих радгоспів та ін. держ. сільськогосп. підприємств для дальшої передачі відповід. частки після їх приватизації працівникам. Якщо підприємства, що приватизуються, не мають договір, зв'язків із сільськогосп. підприємствами, перелік сільськогосп. товаровиробників, які залучаються на пільг, умовах до участі в приватизації підприємств, і квоти для придбання ними акцій визначають у плані приватизації відповід. підприємства за пропозиціями цих підприємств і держ. органів управління АПК залежно від зони діяльності підприємства. Акції розподіляються між особами, які беруть участь у приватизації, пропорційно до обсягів сировини, зданої на об'єкт приватизації, виконаних робіт і наданих послуг у середньому за 5 років, що передують року приватизації, а якщо об'єкт існує менше 5 років, — за час його діяльності. Приватизація майна радгоспів та ін. держ. сільськогосп. підприємств здійснюється шляхом перетворення їх на колект. сільськогосп. підприємства або на відкриті акц. т-ва за рішенням заг. зборів (зборів уповноважених). Працівникам підприємства, що приватизується, та прирівняним до них особам безоплатно передається частка держ. майна (акцій), розмір якої визначається як добуток вартості майна, що припадає на одного члена колект. сільськогосп. підприємства по області (АР Крим), помножений на кількість працівників підприємства, яке приватизується, та прирівняних до них осіб. Розподіл безоплатно переданого майна (акцій) між працівниками здійснюється відповідно до труд, участі за рішенням заг. зборів (зборів уповноважених). Приватизація частки держ. майна, що залишилася після безоплатної його передачі, здійснюється на заг. засадах. Майно держ. сільськогосп. підприємств, утворених на базі господарств без викупу д-вою їх майна, які за період своєї діяльності не одержували бюдж. коштів для придбання осн. фондів і буд-ва, приватизується шляхом перетворення їх, за рішенням заг. зборів (зборів уповноважених), на колект. сільськогосп. підприємства або відкриті акц. т-ва з наст, безоплатною передачею майна працівникам підприємств-засновників. Приватизація майна держ. сільськогосп. підприємств, що були утворені на базі міжгосп. підприємств, заснованих колгоспами і радгоспами без викупу д-вою їх майна, які за період своєї діяльності не одержували бюдж. коштів для придбання осн. фондів і буд-ва, здійснюється шляхом перетворення їх на відкриті акц. т-ва з наст, безоплатною передачею акцій цих товариств засновникам міжгосп. підприємства. У разі використання бюдж. коштів на цих підприємствах створена за їх рахунок частка майна приватизується на умовах і в порядку, встановленому КМ України. У сільськогосп. підприємствах, які спеціалізуються на вирощуванні багаторіч. насаджень (хміль, ефіроолійні та лікар, рослини), і в тих, що виробляють вина та ін. алк. напої, майно приватизується шляхом перетворення цих підприємств за певних умов на відкриті акц. т-ва. Приватизація майна риб. господарств здійснюється шляхом перетворення їх на колект. підприємства або відкриті акц. т-ва. При цьому мають забезпечуватися технол. єдність в-ва та цілісність майн. комплексів. На відкриті акц. т-ва перетворюються приватизовані переробні підприємства риб. і ліс. г-ва, підприємства, що обслуговують рибні г-ва та об'єкти океаніч. рибопром. флоту, а також підприємства, утворені шляхом викупу держ. майна, переданого в оренду. Зак-вом передбачено особливості приватизації об'єктів незаверш. буд-ва, часток (паїв) д-ви у майні підприємств зі зміш. формою власності, майна підсобних господарств підприємств, установ та організацій, а також підприємств, приватизації! яких здійснюється за погодженням з КМ України.

Літ.: Прав, аспекти приватизації в Україні, т. 2. К., 1996; Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. К., 1998.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази