Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПИС МАЙНА
   

ОПИС МАЙНА

— процес, дія, яка виконується в установленому законом порядку примус, виконання, яким є звернення стягнення на майно боржника за виконавчими документами, виданими для реалізації рішень судів у цив. і крим. справах, а також рішень ін. юрисдикційних органів (ст. З, 4, 50—62 Закону України «Про виконавче провадження»1999). О. м. відповідача з накладанням на нього арешту є одним із заходів, який може бути визначений суддею в ухвалі в порядку забезпечення (п. 1 ст. 152 ЦПК України) охорони матеріально-прав. інтересів позивача і який гарантує за його позовом реальне виконання прийнятого рішення.

О. м. провадиться державним виконавцем у присутності боржника або будь-кого з пов-ноліт. членів його сім'ї, або представника житл.-експлуатаційної організації, держ. влади чи місц. самоврядування і двох понятих. Майно описується у такій кількості й такої якості, які забезпечують виконання рішення, визначаються сумою стягнення, можливою його переоцінкою і витратами на виконання. Не підлягає опису майно, на яке згідно з законом не може бути накладено стягнення. Боржник має право вказати на майно, на яке необхідно звернути стягнення у першу чергу, і така заява підлягає задоволенню, якщо вона не порушує інтересів стягувача і не перешкоджає виконанню. Оцінка описаного майна провадиться держ. виконавцем за ринковими цінами, які діють на день проведення оцінки, крім випадків, коли оцінка провадиться за регульованими цінами.

Для оцінки особливо цінних предметів і таких, які не мають установленої ціни, виконавець на вимогу сторін і за власною ініціативою може залучити експерта або спеціаліста. Сторони мають право оспорювати належність майна та його оцінку до суду. Акт О. м. складається у письмовій формі відповідно до Інструкції про проведення виконавчих дій (затвердженої Мін'юстом України 15.XII 1999). У ньому мають бути зазначені: час і місце складання акта; назва відділу держ. викон. служби, в якому працює держ. виконавець, а також прізвище, ім'я, по батькові держ. виконавця та осіб, що були присутні при складанні акта, із зазначенням їх процес, стану; назва органу чи посад, особи, видане ними рішення або док-т, що підлягає виконанню, його резолютивна частина; назва стягувача та боржника; назва кожного внесеного в акт предмета і його відмітні ознаки (вага, метраж, розмір, форма, вид, колір, товарний знак, проба, вироб. марка, дата випуску, ступінь зносу та ін.; якщо вилучені предмети мають ознаки доро-гоцін. металів, каменів, перлів тощо, то вони ретельно описуються з визначенням усіх особливих ознак, відповід. чином пакуються у конверт, прошиваються, підписуються держ. виконавцем, учасниками акта опису та опечатуються печаткою відповідного відділу держ. викон. служби); оцінка кожного внесеного в акт предмета і заг. вартість усього майна; які предмети, приміщення, сховища були опечатані (якщо проводилося їх опечатування), кількість накладених печаток та спосіб опечатування; строк, по закінченні якого майно може бути передане для реалізації; назва особи, якій майно передане на зберігання, а якщо майно передано на зберігання не боржнику, а ін. особі, її паспортні дані та адреса; відмітка про роз'яснення зберігачеві майна обов'язків щодо збереження майна, попередження про крим. та матеріальну відповідальність за його розтрату, відчуження, приховування або підміну; якщо держ. виконавець установив зберігачеві права користування описаним майном, то це також вказується в акті опису із зазначенням виду, обсягу і строків обмеження; зауваження або заяви стягувача, боржника, осіб, що були присутні при описові, й розпорядження щодо них держ. виконавця. Одночасно з арештом майна в акті опису за необхідності можуть бути перелічені предмети, які залишені боржнику, вказано їх вартість, а також перелічено ін. майно, в т. ч. те, що є спільною власністю боржника з ін. особами, на яке арешт не був накладений. Акт про арешт майна підписується держ. виконавцем, понятими, а також стягувачем, боржником та ін. особами, які були присутні при накладенні арешту на майно. В разі відмови від підпису сторін чи ін. осіб, які були присутні при вчиненні арешту майна, держ. виконавець робить про це відмітку в акті О. м. Ін. правовий порядок передбачено для грош. коштів і цінностей. Гроші в гривнях та іноз. валюті, цінні папери, ювілейні та побут, вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцін. каменів і перлів, а також лом і окр. частки таких виробів, виявлені при описі, на які накладено арешт, підлягають обов'язковому вилученню і негайно передаються на зберігання установам НБУ (ст. 55 Закону «Про виконавче провадження»). Арешт на цінні папери накладається згідно з «Порядком накладання арешту на цінні папери» (затв. КМ України 22.ІХ 1999).

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази