Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА
   

КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА

(лат. -вилучення майна у державну скарбницю) -примус, безоплатне вилучення у власність д-ви усього або частини майна, яке є особистою власністю гр-нина. В крим. праві застосовується на підставі ст. 35 Кримінального кодексу України як дод. покарання. К. м. може бути призначена тільки у випадках, коли в санкції статті КК, за якою особа засуджена, вона передбачена як дод. покарання.

Не підлягають конфіскації предмети, необхідні для засудженого та осіб, які перебувають на його утриманні. Перелік цих предметів подано в додатку до КК. Конфіскуючи майно, д-ва не відповідає за борги і зобов'язання, що обтяжують майно, якщо вони виникли після того, як відповідні органи або суд вжили заходів для охорони майна. Щодо претензій, які належить задовольнити за рахунок конфіскованого майна, д-ва відповідає тільки в межах активу, додержуючи черговості задоволення претензій, передбачених Цивільним кодексом України та Цивільним процесуальним кодексом України. Існує т. з. спец, конфіскація, яка не є видом покарання. Зокрема, у ст. 161 КК передбачено поряд з покаранням конфіскацію всього добутого і знарядь полювання; у ст. 162' КК — конфіскацію незаконно видобутих корисних копалин і знарядь видобування. За нормами адм. права під конфіскацією розуміється відповідний вид стягнення, передбачений ст. 24, 29 Кодексу України про адміністра тивні правопорушення. Однак, якщо за нормами крим. права передбачена К. м., то відповідно до ст. 29 КпАП ие є конфіскацією предмета, який став знаряддям вчинення або безпосеред. об'єктом адм. правопорушення. Вона полягає у примус, безоплатній передачі цього предмета у власність д-ви. Конфіскацію слід відрізняти від такого виду адм. стягнення, як оплатне вилучення предмета. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосеред. об'єктом адм. правопорушення, полягає у його примус, вилученні і наступній реалізації з передачею вирученої суми кол. власникові з відрахуванням витрат на реалізацію вилученого предмета. Конфіскація — це також примус, вилучення з передачею предмета у власність д-ви. Конфіскація може застосовуватися лише судом як основне, так і дод. адм. стягнення.

М. І. Бажанов. І. П. Голосніченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази