Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дер-дех arrow ДЕРЖАВНЕ ПРАВО
   

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО

-сукупність правових норм, які закріплюють основи суспільного і держ. ладу даної країни. Рад. Д. п.- провідна галузь у системі рад. соціалістичного права; сукупність його норм закріплює основи сусп. і держ. ладу та політики СРСР, повновладдя народу, керівну і спрямовуючу роль КПРС у суспільстві й д-ві. Осн. джерелом рад. Д. п. є Конституція СРСР, конституції союзних та авт. республік. В них визначено гол. норми Д. п.- форми сусп. і держ. ладу, демократичні свободи рад. громадян, їхні осн. права і обов'язки, матеріальні, правові та ін. гарантії цих прав і свобод, визначено систему органів Рад. д-ви, порядок утворення їх та компетенцію. Рад. Д. п. об'єднує й ін. правові норми, які гарантують здійснення суверенітету народу, держ. суверенітету, суверенності націй. До таких, зокрема, належать норми виборчого права, що містяться у відповідних законодавчих актах (див. Закон СРСР про вибори до Верховної Ради СРСР). Рад. Д. п. розвивається відповідно до осн. етапів розвитку радянської соціалістичної держави. Норми Д. п. закріплено й у законах, указах та ін. нормативних актах, які містять держ.-правові норми або регулюють держ.-правові відносини. Ці відносини виникають: між народом-сувереном як єдиним цілим, як першоджерелом влади та органами д-ви; між д-вою в цілому та її складовими частинами; між органами д-ви; між органами д-ви і громадянами. Суб'єктами держ.-правових відносин в СРСР є радянський народ, Рад. д-ва в особі Союзу Радянських Соціалістичних Республік, союзні радянські соціалістичні республіки, автономні радянські соціалістичні республіки, а також автономні області, автономні округи, органи рад. д-ви (див., зокрема, Ради народних депутатів, Виконавчі та розпорядчі органи), громадяни СРСР, громадські організації, народні депутати, трудові колективи. Рад. Д. п. визначає співвідношення між усіма правовими актами, стверджуючи пріоритет закону й забезпечуючи цим здійснення принципу єдиної соціалістичної законності. До провідних принципів рад. Д. п. належать: соціалістичне народовладдя; соціалістичний демократизм; соціалістична законність; демократичний централізм; рівноправність і вільний розвиток усіх соціалістичних націй і народностей; соціалістичний інтернаціоналізм; непорушний союз робітників, селян і інтелігенції, який становить соціальну основу Рад. держави; соціалістичний гуманізм; всебічний розвиток соціалістичних форм господарства та соціалістичної власності.

Літ.: Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К., 1977; Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. К., 1979; Брежнєв Л. І. Питання розвитку політичної системи радянського суспільства. К. 1978; Советское конституционное право. Л., 1975; Политическая организация развитого социалистического общества (Правовые проблемы). К., 1976. А. П. Таранов.

 

Схожі за змістом слова та фрази