Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
   

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

- заснований на держ. власності самост. господарюючий статутний суб'єкт, який має права юрид. особи і здійснює вироб., н.-д. і комерц. діяльність з метою одержання відповід. прибутку (доходу). Різновидом Д. п. є казенне підприємство. Особливості створення, ліквідації, реорганізації, управління та діяльності казен. підприємства передбачені Законом «Про підприємства в Україні» (1991). Після прийняття декрету КМ України «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» від 15.XII 1992 функції управління загальнодерж. майном покладено на м-ва та ін. підвідомчі Урядові центр, органи викон. влади (крім майнових комплексів підприємств, установ, організацій, управління якими здійснюють відповідні служби ВР України, Президента України, КМ України згідно із законод. актами України). Ці органи приймають рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на держ. власності, затверджують статути (положення) підприємств, контролюють їх дотримання та приймають рішення у зв'язку з їх порушеннями, укладають і розривають контракти з керівниками підприємств, здійснюють контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємствами держ. майна.

Майно, яке є держ. власністю і закріплене за держ. підприємствами (крім казенних), належить їм на праві повного госп. відання. Здійснюючи право повного госп. відання, держ. підприємство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному зак-ву та статутові підприємства. Зазначеним декретом КМ України заборонив підприємствам, що перебувають у держ. власності, передавати безоплатно закріплене за ними майно ін. підприємствам, організаціям і установам, а також гр-нам.

Законом «Про підприємства в Україні» (ст. 10) встановлено, що відчуження держ. підприємствами засобів в-ва, які є держ. власністю, здійснюється виключно на конкурент, засадах (через біржі, за конкурсом, на аукціонах) у порядку, що визначається Фондом держ. майна України. Кошти, отримані в результаті такого відчуження, повинні спрямовуватися виключно на інвестиції. 2.XIІ 1992 Фонд держ. майна України затвердив Положення про порядок відчуження засобів виробництва, які є держ. власністю і закріплені за держ. підприємством. Згідно з декретом КМ України «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» від 31.XIІ 1992 держ. підприємства не можуть бути засновниками ін. підприємств, будь-яких орг. форм і видів госп. товариств, кооперативів. Керівникам, заступникам керівників держ. підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів заборонено безпосередньо займатися підприєм. діяльністю. Але це не виключає їхнього права отримувати дивіденди від акцій, а також доходи від ін. корпоративних прав.

М. М. Сибільов.

 

Схожі за змістом слова та фрази