Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
   

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

- засіб держ. регулювання економіки шляхом формування на контрактній (договірній) основі складу та обсягів продукції, необхідної для задоволення держ. потреб, укладання держ. контрактів на її поставку (закупівлю) з підприємствами, організаціями та ін. суб'єктами госп. діяльності всіх форм власності. Порядок та умови формування Д. з., розміщення поставок продукції для держ. потреб і контроль за їх виконанням визначені Законом України «Про поставки продукції для державних потреб» (1995). Держ. замовниками є м-ва, ін. центральні органи держ. ви-кон. влади України, уряд АР Крим, обласні, Київ, та Севастоп. міські держ. адміністрації, держ. організації та установи, уповноважені КМ України укладати держ. контракти з виконавцями Д. з. Держ. замовників затверджує КМ України. Виконавцями Д. з. є суб'єкти госп. діяльності України всіх форм власності, які виготовляють і поставляють продукцію для держ. потреб відповідно до умов держ. контракту.

Поставки цієї продукції для держ. потреб забезпечуються за рахунок коштів Державного бюджету України та з інших джерел фінансування. Обсяги коштів для закупівлі зазначеної продукції передбачаються Законом про Держ. бюджет України на поточний рік та визначаються КМ України відповідними рішеннями про використання позабюдж. джерел фінансування. Потреби в продукції, необхідній для забезпечення виконання регіон, цільових програм (поставки продукції для регіон, потреб), визначаються урядом АР Крим, обласними, Київ, та Севастоп. міськими держ. адміністраціями. Поставки продукції для виконання регіон, програм забезпечуються за рахунок коштів респ. бюджету АР Крим та місц. бюджетів, а також залучених позабюдж. джерел. Особливості відносин у сфері поставок (закупівлі) для держ. потреб сільськогосп. продукції, продовольства, озброєння та військ, техніки, а також ін. спеціально визначених (специфічних) товарів регулюються окр. актами Зак-ва України. В. М. Стретович.

 

Схожі за змістом слова та фрази