Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНЕ МИТО
   

ДЕРЖАВНЕ МИТО

- один із загальнодерж. зборів (обов'язкових платежів), що входить до системи оподаткування України. Встановлене відповідно до Закону України «Про систему оподаткування» (1991) декретом КМ України «Про державне мито» від 21.1 1993 (з наст, змінами та доповненнями). Платниками Д. м. є фіз. та юрид. особи, які сплачують його за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу док-тів, що мають юрид. значення, уповноваженими на те органами. Д. м. стягується: з позовних заяв, заяв перед-договірних спорів, заяв (скарг) у справах окр. провадження і скарг на рішення, ухвалені щодо реліг. організацій; з касац. скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набули закон, сили, а також за видачу судами копій док-тів; із позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що подаються до арбітраж, судів, та заяв про перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про перегляд їх за новови-явленими обставинами; за вчинення нотар. дій держ. нотар. конторами і виконкомами сільс, селищ., міських рад, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених док-тів; за реєстрацію актів громадянського стану, а також за видачу гр-нам повторних свідоцтв про реєстрацію актів громадян, стану і свідоцтв у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів актів громадян, стану; за видачу док-тів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з ін. країн, за продовження строку їхньої дії та за внесення змін до цих док-тів; за реєстрацію нац. паспортів іноз. гр-н або док-тів, що їх замінюють; за видачу або продовження посвідок на проживання; за видачу візи до нац. паспорта іноз. гр-нина або док-та, що його замінює, на право виїзду з України та в'їзду в Україну, а також із заяв про прийняття до громадянства України і про вихід з нього; за видачу нового зразка паспорта гр-нина України (крім обміну діючого тепер паспорта на паспорт нового зразка); за оформлення нового зразка паспорта гр-нина України для поїздки за кордон; за видачу гр-нам України закорд. паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії; за прописку гр-н або реєстрацію місця проживання; за видачу дозволів на право полювання та рибальства; за операції з цін. паперами; за операції, що здійснюються на товар., сировин, та ін. біржах, крім валютних; за проведення аукціону; за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтримання їх чинності; за подання до КМ України проекту створення пром.-фін. групи.

Ставки Д. м. встановлені або в сумах, які обчислені як певна частина від офіційно визначених д-вою грош. величин (напр., із позовних заяв про розірвання шлюбу —0,15 неоподатковуваного мінімуму доходів гр-н), або у відсотках до ціни договору, позову, вартості майна або предмета застави (напр., за посвідчення договорів відчуження зем. ділянок, що перебувають у власності гр-н, — 5 відсотків від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів гр-н).

Існують пільги щодо сплати Д. м. як для фіз., так і юрид. осіб, вказані в декреті КМ України від 21.1 1993. Змінювати їх має право тільки Уряд. Дод. пільги для окр. платників можуть встановлювати місц. ради — щодо Д. м., яке зараховується до місц. бюджетів, а М-во фінансів України — щодо Д. м., яке зараховується до Держ. бюджету України. Декретом встановлено також порядок та умови зарахування Д. м. до бюджетів різних рівнів. Д. м. сплачується готівкою, митними марками і шляхом перерахування з рахунку платника в кредитній установі. З позовів, що подаються до суду або арбітраж, суду в іноз. валюті, а також за дії та операції в іноз. валюті Д. м. сплачується в іноз. валюті. Коли розмір ставок Д. м. визначений у частині неоподатковуваного мінімуму доходів гр-н, воно сплачується в іноз. валюті з урахуванням курсу грош. одиниці Нац. банку України. Фіз. особи та іноз. юрид. особи, які відповідно проживають або знаходяться за межами України, сплачують Д. м. за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтримання їх чинності, у вільно конверт, валюті, виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів гр-н, еквівалентного 600 доларів США, якщо інше не передбачено міжнар. угодами. Порядок сплати Д. м. встановлюється М-вом фінансів України.

Є. Я. Кравець, Н. В. Воротіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази