Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
   

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

— здійснення д-вою комплексних заходів (організаційних, правових, економічних тощо) у сфері соціальних, екон., політ., духовних та інших сусп. процесів з метою їх упорядкування, встановлення заг. правил і норм сусп. поведінки, а також запобігання негат. явищам у сусп-ві. Найвиразніше ця функція д-ви виявляється у регулюванні економіки в умовах ринкового господарювання шляхом забезпечення правової основи екон. рішень, захис ту нац. екон. інтересів, формування відповідної інфраструктури в-ва, створення умов для конкуренції між товаровиробниками, контролю базових параметрів грош. обігу тощо. За своєю змістовою сутністю Д. р. ширше, ніж поняття державне управління, оскільки останнє для досягнення своїх цілей застосовує насамперед адм. методи. Д. р. має здійснюватись в інтересах усього сусп-ва як для стимулювання та активізації необхід. сусп-ву видів діяльності, так і для обмеження або заборони нелегітим. форм і видів господарювання. Його мета — впливати на розвиток сусп. в-ва всіх форм власності і вирішення соціальних проблем, законодавчо гарантувати рівні умови госп. діяльності й стабільність правил екон. поведінки, сприяти запровадженню ефектив. елементів ринкових відносин і мінімізувати їх негат. наслідки.

У сфері економіки Д. р. передбачає встановлення заг. правил і порядку господарювання, відповідальності за дотримання цих правил, виключає пряме втручання д-ви та її органів у діяльність екон. структур. Воно базується на законодавчо визначеній стратегії сусп. розвитку, держ. соціально-економічних програмах, механізмі правового примусу, екон. інтересах господарюючих суб'єктів. Основу реалізації механізму Д. р. економікою становить законодавчо визначена податкова, бюджетна, кредитна, структурно-інвестиційна, валютно-фінансова, митна, н.-т. політика. В процесі Д. р. активно використовуються прогнозування, планування на мак-роекон. рівні, облік, контроль та ін. функції управління.

Див. також Економічні методи управління. Літ.: Держ. управління: теорія і практика. К., 1998; Реформування держ. управління в Україні: проблеми і перспективи. К., 1998.

В. П. Нагребельний, М. В. Онішук.

 

Схожі за змістом слова та фрази